Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Wybrane aspekty z zakresu podatku VAT w obrocie krajowym

Wybrane aspekty z zakresu podatku VAT w obrocie krajowym

Miasto:
Wadowice
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Wybrane aspekty z zakresu podatku VAT w obrocie krajowym”

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu, zapoznanie Uczestników z obowiązkami oraz praktyką sporządzania dokumentacji z ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z uwzględnieniem typowych nieprawidłowości występujących w tym zakresie.
Szkolenie jest kierowane przedewszystkim do pracodawców i ich przedstawicieli, osób kierujących pracownikami, pracowników służby bhp, społecznych inspektorów pracy. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych.

MIEJSCE SZKOLENIA:     WCK w Wadowicach, ul. Teatralna 1

DATA:  27.09.2019 (piątek), godz. 8.30-14.30

CENA: 320 zł (300 zł dla Członków SKwP z opłaconą składką członkowską)

Rozpoczęcie: godzina 8.30 

Treści kształcenia:

 1. Mały podatnik.
  • Definicja małego podatnika.
  • Zasady rozliczenia podatku należnego oraz termin jego odliczenia.
  • Okres stosowania metody kasowej oraz utrata lub rezygnacja z prawa do stosowania metody kasowej.
  • Mały podatnik w orzecznictwie sadów administracyjnych.
 2. Podstawa opodatkowania.
  • Podstawa opodatkowania - definicja, zwiększenia i obniżenia.
  • Elementy nie objęte podstawą opodatkowania.
  • Korekta podstawy opodatkowania.
  • Nieodpłatne przekazanie towarów, a podstawa opodatkowania.
  • Podstawa opodatkowania z tytułu WNT, importu usług, importu towarów.
  • Wkład niepieniężny (aport).
 3. Podatek naliczony.
  • Źródła powstania oraz termin odliczenia podatku naliczonego.
  • Podatek naliczony z tytułu WNT, importu towarów, importu usług, dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca.
  • Podatek naliczony związany z pojazdami samochodowymi oraz jego korekta.
  • Nieruchomość wykorzystywana do celów działalności gospodarczej jak i do celów osobistych, a podatek naliczony.
  • Częściowe odliczanie podatku naliczonego oraz związana z nim korekta podatku naliczonego.
  • Ograniczenia w prawie do odliczenia podatku naliczonego.
  • Podatek naliczony w orzecznictwie sadów administracyjnych.
 4. Ulga na złe długi.
  • Korekta w zakresie podatku należnego oraz podatku naliczonego.
  • Ulga na złe długi w orzecznictwie sadów administracyjnych.
 5. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.
  • Zasada ogólna.
  • Usługi i dostawy towarów ciągłe.
  • Otrzymanie całości lub części zapłaty, wystawienie faktury oraz zaliczka.
  • Import towarów.
  • Wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów.
  • Przykłady praktyczne. Studium przypadków.
  • Obowiązek podatkowy w orzecznictwie sadów administracyjnych.
 6. Revers charge w obrocie krajowym.
  • Warunki po stronie dostawcy oraz warunki po stronie nabywcy.
  • Miejsce dostawy towarów i świadczenia usług, a mechanizm odwrotnego obciążenia.
  • Przedmiot odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym.
  • Usługi budowlane - mechanizm odwrotnego obciążenia.
  • Faktura, a odwrotne obciążenie.
  • Korekta transakcji „z odwrotnym obciążeniem”.
  • Podatek naliczony związany z czynnościami podlegającymi zasadzie odwrotnego obciążenia.
  • Revers charge w orzecznictwie sadów administracyjnych.
  • Zasady rozliczenia podatku należnego oraz termin jego odliczenia.
  • Okres stosowania metody kasowej oraz utrata lub rezygnacja z prawa do stosowania metody kasowej.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest znany i ceniony ekspert podatku VAT na terenie Małopolski, długoletni współpracownik SKwP. 

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

Koło SKwP w Wadowicach
Tel: 730 648 293, 690 669 247
E-mail: wadowice@skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
fax.  12  633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO