VAT dla początkujących

Miasto:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Podatek dochodowy od osób prawnych-zmiany na 2019 rok"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Szkolenie skierowane jest do osób, które zaczynają swoją pracę z podatkiem VAT, które z podatkiem tym nie miały doczynienia lub miały niewielki kontakt. Na szkoleniu wskazane zostaną podstawowe zagadnienia, które pozwolą słuchaczom na zaznajomienie się z ogólnymi zagadnieniami w podatku VAT.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1.  Definicja podatnika VAT
   • działalność gospodarcza, jako przesłanka dla powstania obowiązku rozliczania podatku VAT
   • zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł
    1. Czynności podlegające opodatkowaniu
     • katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT
     • dostawa towarów
     • świadczenie usług
     • wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie
     • import usług
     • czynności wyłączone z opodatkowania
     1. Obowiązek podatkowy
      • terminy powstania obowiązku podatkowego
      • rozliczenie na zasadzie kasowej
      • rozliczenie na zasadzie odwrotnego obciążenia
      1. Podatek naliczony
       • podstawowe zasady odliczania podatku VAT
       • sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego
       • dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT
       • terminy odliczenia podatku
       1. Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych VAT-em
        • podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury
        • terminy wystawiania faktur
        • zasady dokumentacji za pomocą kasy fiskalnej
        1. Korygowanie transakcji objętych VAT
         • faktury i noty korygujące
         • anulowanie faktury

          

          

         Metody pracy:

         Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

         Efekty kształcenia:

         Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

         Warunki zaliczenia kursu:

         Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

         Informacje o kadrze:

         Wykładowcą na kursie jest doświadczony praktyk, wieloletni wykładowca SKwP.

          

         Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

         Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

         1. Podstawowe deklaracje podatkowe w VAT
          • deklaracja VAT i VAT-7K terminy składania
          • informacje podsumowujące VAT-UE i VAT-27
          • terminy raportowania ewidencji podatkowej w formie pliku JPK
          1. Pytania Uczestników szkolenia.
          • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
          • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
          • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.
          • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
          • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
          • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz:

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO