Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT 2019 - zmiany na 2019 r. i aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych.

VAT 2019 - zmiany na 2019 r. i aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych.

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2019-06-04
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „VAT 2019 - zmiany na 2019 r. i aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych.

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Zmiany od 1 stycznia 2019 r.: opodatkowanie bonów; kasy rejestrujące; miejsce świadczenia usług cyfrowych, ulga na złe długi, faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych.
 2. Obligatoryjny split payment.
 3. Matryca nowych stawek VAT, PKWiU i Nomenklatura scalona (CN) na gruncie VAT.
 4. Wiążąca Informacja Stawkowa.
 5. Nowa schemat JPK-VAT, likwidacja deklaracji VAT - których?
 6. Centralny Rejestr Faktur.
 7. Obowiązek umieszczania numeru NIP na paragonie.
 8. Konsekwencje wystawienia faktury do paragonu bez numeru NIP.
 9. Konsekwencje ujęcia faktury bez numeru NIP w ewidencji VAT.
 10. Nowe przypadki, w których ustalane jest dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT.
 11. Nowa „stawka” dodatkowego zobowiązania podatkowego w VAT.
 12. Nowe podmioty wyłączone z zakresu zwolnienia podmiotowego.
 13. Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji, wykreślania i przywracania rejestracji jako podatnik VAT czynny.
 14. Bezpodstawne wzbogacenie jako przesłanka odmowy stwierdzenia nadpłaty w VAT i braku możliwości rozliczenia kwoty „z przeniesienia”.
 15. Zmiany w definicji „pierwszego zasiedlenia”.
 16. Kasy on-line.
 17. Pozostałe zmiany w zależności od stanu prac legislacyjnych.
 18. Aktualne problemy rozliczania podatku należnego i podatku naliczonego w transakcjach krajowych; przegląd aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej.
 19. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
- doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
- wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
- przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan Cezary Pieńkosz, długoletni wykładowca SKwP. Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO