Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img VAT 2018 - zmiany na 2018 r., aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych, m.in. w kontekście zmian wprowadzonych w 2017 roku

VAT 2018 - zmiany na 2018 r., aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych, m.in. w kontekście zmian wprowadzonych w 2017 roku

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: ”VAT 2018 - zmiany na 2018 r., aktualna praktyka rozliczania VAT w transakcjach krajowych, m.in. w kontekście zmian wprowadzonych w 2017 roku”


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

1. Zmiany w VAT na 2018 r., w tym związane z uszczelnianiem systemu podatkowego (wg stanu prac legislacyjnych):

a) metoda podzielonej płatności,

b) warunki należytej staranności podatnika i ich wpływ na ocenę prawa do  odliczania podatku naliczonego,

c) JPK w 2018 r,

d) kasy rejestrujące w 2018 roku,

e) inne zmiany w zależności od przebiegu prac legislacyjnych.

2. Zmiany w zakresie  zwolnień z opodatkowania od 1 lipca 2017 r. - m.in. usługi likwidacji szkód; zakres usług wyłączonych ze zwolnienia od 1 lipca 2017 r.; praktyka skarbowa i wyjaśnienia MF. 

3. Zmiany w VAT  od 1 stycznia 2017 roku, w kontekście związanej z nimi praktyki skarbowej i wyjaśnień MF:

a) rozszerzenie zakresu zastosowania opodatkowania na zasadzie odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych,

b) dodatkowe zobowiązanie podatkowe VAT - 30% albo 100%,

c) zmiany zasad rejestracji podatników jako podatników VAT czynnych; odpowiedzialność solidarna pełnomocnika rejestrującego podatnika za zaległości podatkowe,

d) zmiany zasad wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych i ich konsekwencje; zagrożenia dla uczciwych podatników; „przywracanie rejestracji”,

e) zmiany zasad odpowiedzialności nabywcy za zaległości w VAT sprzedawcy  i praktyka ich stosowania.

4. Rozszerzenie zasad odpowiedzialności karnej za podatki i wystawianie oraz posługiwanie się „pustymi fakturami”.

5. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie stosowania przepisów dotyczących rozpoznawania obowiązku podatkowego.

6. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy - wieloletni wykładowca SKwP.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO