Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Miasto:
Kraków
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu  mogą być osoby posiadające  co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi  8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9.00; ul. Kazimierza Wielkiego 19  Kraków.

Cena obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe,zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch.

Treść szkolenia:

1. Zakres ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

2. Czym w rzeczywistości są tzw. brudne pieniądze, definicja ustawowa.

3. Nieujawnione źródła przychodu, zagadnienia ordynacji podatkowej j.

4. Problematyka wpłat gotówkowych.

5. Działania podejmowane przez biuro rachunkowe w zakresie objętym ustawą.

6. Obowiązek rejestracji transakcji "ponadprogowych" oraz transakcji podejrzanych.

7. Obowiązek rejestrowania transakcji podejrzanych o których biuro rachunkowe uzyskało informację.

8. Obowiązek raportowania o niemożności zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego.

9. Obowiązek raportowania.

10. Obowiązek bieżącej analizy przeprowadzanych transakcji.

11. Obowiązek analizy ryzyka generowanego przez każdego klienta.

12. Obowiązek identyfikacji klienta i weryfikacji jego tożsamości.

13. Wykorzystywanie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych.

14. Obowiązek podejmowania czynności, z zachowaniem należytej staranności, w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i weryfikacja jego tożsamości.

15. Obowiązek uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych.

16. Obowiązek bieżącego monitorowania.

17. Obowiązki związane z utrzymywaniem relacji z "osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne" (PEP).

18. Obowiązek informowania Generalnego Inspektora o transakcjach podejrzanych.

19. Dokumentacja w biurze księgowym w zakresie objętym ustawą.

20. Risk based approach, ocena ryzyka i obszary ryzyka.

21. Analiza oceny ryzyka.

22. Odpowiedzialność karna.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Łukasz Pietruk - radca prawny , absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych „Fundusze strukturalne UE w praktyce”.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO