Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Urlopy pracownicze w 2019 r - zagadnienia problemowe

Urlopy pracownicze w 2019 r - zagadnienia problemowe

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-05-06
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

 

Szkolenie:  Urlopy pracownicze, zagadnienia problemowe. 

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.30.
 
Treść szkolenia:

 Urlopy pracownicze, zagadnienia problemowe. 

1. Zasady nabywania urlopu
- nabywanie prawa do urlopu
- rozliczanie urlopu

2. Urlop wypoczynkowy 
- wymiar i zasady w przypadku pracownika na pełen etat oraz nie pełnoetatowego
- zasady urlopu w przypadku zatrudnienia u innego (kolejnego) pracodawcy w trakcie roku (również w przypadku wykorzystania w nadwyżce)
- zagadnienia urlopu uzupełniającego
- równoległe zatrudnienie
- plan urlopowy
- wnioski urlopowe, przymusowe udzielenie urlopu
-  urlop udzielany na żądanie 
-  zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy
- urlop w okresie wypowiedzenia
- brak możliwości wykorzystania urlopu

3. Wpływ stażu pracy na urlop
- liczenie okresów mających znaczenie dla stażu pracy pod kątem urlopu
- sumowanie okresów zatrudnienia

4. Szczególne zasady związane z urlopem
- pracownicy zawodów uprawnieni do urlopów na zasadach szczególnych
- urlop pracownika niepełnosprawnego 

5. Tryb i zasady udzielenia urlopu bezpłatnego

6. Urlopy okolicznościowe, zasady udzielania i dokumentowania 

7. Zwolnienia lekarskie

8. Urlopy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
- pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień
- czy i kiedy można zawrzeć z pracownikiem umowę lojalnościową

9. Urlop macierzyński i rodzicielski:
- prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar
- zasady szczegółowe związane z urlopem macierzyńskim i rodzicielskim

10. Urlop wychowawczy 
- prawo do urlopu wychowawczego i jego wymiar
- zasady szczegółowe związane z urlopem wychowawczym
- ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu

11. Urlop ojcowski:
- wniosek o urlop ojcowski
- wymiar urlopu ojcowskiego
- podział urlopu ojcowskiego na części

12. Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem

 13..Pytania uczestników

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze


Wykładowcą na kursie jest Łukasz Pietruk  ceniony ekspert ,prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, członek zarządu kancelarii prawnej w Warszawie. Na liście referencji jako trenera znajdują się m.in. Ministerstwo Finansów, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Urząd Transportu Kolejowego, firmy farmaceutyczne oraz sądy rejonowe w całym kraju.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO