Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Transakcje z podmiotami zagranicznymi w podatku VAT

Transakcje z podmiotami zagranicznymi w podatku VAT

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2019-10-22
Typ:
kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
470,- zł od osoby,
zapisz się

Transakcje z podmiotami zagranicznymi w podatku VAT

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 3 dni (12 godzin lekcyjnych)Zajęcia odbywać się będą w dniach: 22-10-2019r. (wtorek) i 24-10-2019r. (czwartek)  i 29-10-2019r. (wtorek) w godzinach od 16:30 do 19:45. 

 

Zajęcia w trybie popołudniowym w godzinach od 16:30 do 19:45.

Treści kształcenia:

Transakcje z podmiotami zagranicznymi w podatku VAT:

 

 1. Miejsce dostawy towarów i miejsce świadczenia usług w transakcjach z podmiotami zagranicznymi:
 • Miejsce dostawy towarów zasada ogólna. Miejsce dostawy towarów, które są instalowane lub montowane,
 • Miejsce dostawy towarów niewysyłanych ani nietransportowanych,
 • Miejsce dostawy towarów w transakcjach łańcuchowych,
 • Miejsce dostawy towarów w transakcjach trójstronnych uproszczonych (WTT). Miejsce dostawy przy imporcie towarów. Miejsce dostawy przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów.
 1. Eksport towarów:
 • Warunki transakcji,
 • Eksport bezpośredni i pośredni. Podstawa opodatkowania. Obowiązek podatkowy. Rozliczenie eksportu towarów,
 • Deklaracja VAT, JPK_VAT.
 1. Import towarów:
 • Warunki transakcji,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Deklaracja VAT, JPK_VAT.
 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów:
 • Warunki po stronie dostawcy i nabywcy,
 • Warunki transakcji,
 • Przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa,
 • Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • Magazyn konsygnacyjny,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • Deklaracja VAT, informacja podsumowująca, JPK_VAT.
 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów:
 • Warunki po stronie dostawcy i nabywcy,
 • Warunki transakcji,
 • Przemieszczenie towarów w ramach własnego przedsiębiorstwa,
 • Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • Magazyn konsygnacyjny,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • Deklaracja VAT, informacja podsumowująca, JPK_VAT.
 1. Import usług:
 • Warunki po stronie usługodawcy,
 • Warunki po stronie usługobiorcy,
 • Podstawa opodatkowania,
 • Obowiązek podatkowy,
 • Podatek należny przekształcony w podatek naliczony, a prawo do odliczenia,
 • Deklaracja VAT, JPK_VAT.
 1. Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca w obrocie zagranicznym:
 • Warunki po stronie dostawcy i nabywcy,
 • Podstawa opodatkowania. Obowiązek podatkowy,
 • Rozliczenie dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca. Deklaracja VAT, JPK_VAT.
 1. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium kraju.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest znany i ceniony ekspert podatku VAT na terenie Małopolski, specjalista w dziedzinie podatku VAT, długoletni współpracownik SKwP.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma (w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO