Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Szkolenie odwołane !!! RODO rok po wprowadzeniu . Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących od maja 2019 r

Szkolenie odwołane !!! RODO rok po wprowadzeniu . Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących od maja 2019 r

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-08-27
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: ODWOŁANE !!! 

RODO rok po wprowadzeniu . Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących od maja 2019 r

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:


 RODO rok po wprowadzeniu . Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie z uwzględnieniem najnowszych zmian obowiązujących od maja 2019 r


1. Rok od wejścia w życie RODO:
•    omówienie wytycznych uprawnionych organów,
•    omówienie (przypomnienie) podstawowych obowiązków jakie posiadają przedsiębiorcy,
•    podsumowanie przepisów europejskich i krajowych jakie zobowiązani są stosować przedsiębiorcy
2. Omówienie podstawowych założeń tzw. ustawy wdrażającej RODO, której przepisy weszły w życie 4 maja 2019r., które zmieniły 162 ustawy.
3. Pierwsze kary RODO - co robić aby uniknąć odpowiedzialności?
4. Warsztaty praktyczne - jak prawidłowo skonstruować obowiązek informacyjny wobec kontrahentów?
5. Warsztaty praktyczne - jak prawidłowo skonstruować umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych?
6. Przetwarzanie danych pracowników i kandydatów:

•    jakie obowiązki ma pracodawca - z uwzględnieniem nowych przepisów krajowych, które obowiązują od 4 maja 2019 roku.
7. Digitalizacja akt pracowniczych - wskazówki jak bezpiecznie przechowywać akta pracownicze i w jaki sposób korzystać z systemów IT?
 8.. Pytania uczestników


Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze 


Absolwent studiów podyplomowych z ekonomii, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania "praniu pieniędzy". Na rynku szkoleniowym od ponad 15 lat, specjalizuje się w szczególności: w procedurze karnej skarbowej, nieujawnionych źródłach przychodu, przeciwdziałaniu "praniu pieniędzy", kontroli fiskalnych, podatkowych aspektach śmierci podatnika - przedsiębiorcy, prawie dewizowym w działalności gospodarczej, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i finansach publicznych.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO