Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Świadczenia pieniężne na czas choroby i macierzyństwa - najnowsze zmiany

Świadczenia pieniężne na czas choroby i macierzyństwa - najnowsze zmiany

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Świadczenia pieniężne na czas choroby i macierzyństwa - najnowsze zmiany

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów HR i księgowości, którzy na co dzień zajmują się rozliczaniem wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Rodzaje świadczeń (nabywanie prawa, wysokość, zasady dokumentowania).
 2. Ustalanie podstawy zasiłkowej:
  • okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy
  • ustalanie wysokości podstawy - zasady ogólne:
  • minimalna podstawa świadczeń
  • wyrównanie do zasiłku macierzyńskiego
  • składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy
 3. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:
  • ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu,
  • ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania,
  • ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy,
  • uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń
 4. Uzupełnianie wynagrodzenia:
  • zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia,
  • szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia,
  • składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnienia
 5. Ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa.
 6. Zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wypłaty zasiłków (ZUS - Z3, ZUS- Z15a, ZUS-Z15b).

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Małgorzata Rusak - doświadczony, długoletnie pracownik służb finansowo-rachunkowych

Absolwentka Politechniki Opolskiej na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada certyfikat księgowego wydany przez Ministra Finansów. Doświadczony, długoletnie pracownik służb finansowo-rachunkowych. Obecnie samodzielna księgowa oraz kierownik działu kadr w podmiocie gospodarczym działającym
w branży budowlanej. Wykładowca akademicki, ze szczególnym uwzględnieniem studiów podyplomowych. Długoletnie doświadczenie zawodowe pozwala na praktyczne podejście do pracy naukowo-dydaktycznej.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO