Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Split Payment - metoda podzielonej płatności

Split Payment - metoda podzielonej płatności

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2017-10-27
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pt
Opłata:
360,- zł od osoby,
brak miejsc

Szkolenie:

”Split Payment” - metoda podzielonej płatności.


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

Split payment - metoda podzielonej płatnością

 • cele nowych regulacji, terminy, podstawowe zasady funkcjonowania metody podzielonej płatności,
 • praktyczne skutki, ryzyka, wątpliwości, podstawowe definicje,
 • kto i kiedy będzie obowiązany do stosowania nowych zasad: dobrowolność czy obowiązek, jak się do tego przygotować, co (czy) podatnik może zyskać dzięki split paymant,
 • rachunek VAT - „ulga” za wcześniejszą zapłatę podatku,
 • odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment, formy płatności, a split payment (np. kompensata i potrącenia trójstronne, a podzielona płatność),
 • podwójna zapłata, błędne wskazania kwoty VAT, korekty faktur - zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności,
 • zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment,
 • zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu split payment,
 • JPK, a mechanizm split payment,
 • split payment a przychody i koszty podatkowe PIT (CIT),
 • terminy i zasady zwrotu VAT po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności.

Nieprawidłowości i niejasności podatku VAT , rozliczaniu VAT - skutki dla płatników

 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe - komu może zostać wymierzone,
 • nowa wysokość kar za przestępstwa i wykroczenia związane z rozliczaniem podatku VAT,
 • fałszowanie faktur, nierzetelne faktury, błędy w deklaracjach, uchylanie się od opodatkowania - konsekwencje dla podatników,
 • czynny żal - czy nadal funkcjonuje,
 • możliwość wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT czynnych.

Kontrola podatkowa i celno-skarbowa w zakresie VAT po nowelizacji przepisów oraz najczęstsze problemy podatników

 

 • kontrola podatników po powstaniu Krajowej Administracji Skarbowej,
 • korekta deklaracji VAT podczas kontroli prowadzonej przez urząd celno-skarbowy,
 • praktyczne doświadczenia dotyczące kontroli po wprowadzeniu JPK,
 • najczęstsze obszary kontroli w VAT (ryzyko i zagrożenia),
 • listy ostrzegawcze i komunikaty Ministra Finansów i ich znaczenie,
 • klauzula obejścia przepisów prawa, a podatek VAT.

 

Najnowsze wyroki sądowe i interpretacje organów podatkowych

 

 • usługi instalacyjne a konserwacyjne opodatkowane według zasad odwrotnego obciążenia,
 • wypożyczanie konstrukcji budowlanych,
 • wynajem oraz dzierżawa maszyn budowlanych,
 • dostarczenie personelu, a odwrotne obciążenie,
 • stosowanie stawki 0% w usługach związanych z eksportem - wyrok TSUE,
 • błędne zastosowanie VAT w miejsce odwrotnego obciążenia - wyrok TSUE,
 • inwestycja w obcym środku trwałym - dokumentowanie wydatków a VAT,
 • odliczania VAT od usług gastronomicznych i noclegowych - najnowsze orzecznictwo,
 • kary umowne, odszkodowania a VAT.

Kasy fiskalne 2018 - planowane zmiany - on line, czy nie online?

 

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Witold Furman - wykładowca SKwP.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO