Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img SPECJALISTA DS. PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW (62 godz.)

SPECJALISTA DS. PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW (62 godz.)

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2018-11-16
Typ:
kurs
Tryb:
po południu
Opłata:
1500,- zł od osoby,
zapisz się

 Nazwa Kursu

"Specjalista ds  podatkowej księgi przychodów i rozchodów"

 

HARMONOGRAM

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do obsługi finansowo-księgowej małej firmy opodatkowanej wg zasad ogólnych z wykorzystaniem programu COMARCH OPTIMA - księga podatkowa. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia ksiąg podatkowych i dokonywania rozliczeń publiczno-prawnych w małych podmiotach gospodarczych oraz do aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Słuchaczami kursu mogę być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, lub roczną praktykę w zawodzie, które chcą poznać lub doskonalić umiejętność prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; rozpoczynają prowadzenie małej firmy; chcą zaktualizować posiadaną wiedzę i poszerzyć kwalifikacje w zawodzie.
Szkolenie na kursie prowadzone będzie w systemie :
- wieczorowym 1 raz w tygodniu / 16.00 - 19.15 / 
Zajęcia praktyczne prowadzone będą z zapewnieniem każdemu uczestnikowi samodzielnego stanowiska komputerowego na sali komputerowej ul. Brodzińskiego 17 w Tarnowie 
 

Treści kształcenia:

Program kursu obejmuje: 2 części - teoretyczną i praktyczną

1. Zakres zajęć teoretycznych - 35 godzin

 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPIR.
 • PKPIR a podatek VAT.
 • Faktura VAT, inne dowody księgowe, umowy i inne niezbędne dokumenty  w prowadzeniu PKPIR.
 • Terminy dokonywania zapisów, wzór księgi ustalony przez MF.
 • Ewidencja nietypowych zdarzeń, spis z natury.
 • Amortyzacja, podatek dochodowy, kasy fiskalne, samochód  w firmie.
 • Postępowanie podatkowe dotyczące podatników prowadzących PKPIR.
 • Zagadnienia etyki w rachunkowości.

2. Zakres zajęć praktycznych - 27 godzin

 • Moduł Księga podatkowa - informacje ogólne.
 • Rejestry VAT.
 • Ewidencja dodatkowa.
 • Ewidencja samochodów.
 • Spis z natury.
 • Właściciele i deklaracje podatkowe.
 • Środki trwałe.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, praca zespołowa, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz materiały przygotowane przez wykładowcę, druki, program komputerowy i naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabyta wiedza i opanowane umiejętności zawodowe, a także zdolność wykonywania pracy polegającej na:

 • Umiejętności prowadzenia PKPIR
 • Gromadzeniu dokumentów księgowych - ich grupowaniu i ewidencjonowaniu
 • Samodzielnym wystawianiu rachunków i faktur VAT oraz innych dowodów księgowych
 • Umiejętności ustalania wysokości zobowiązań i sporządzania deklaracji podatkowych
 • Samodzielnym posługiwaniu się programem COMARCH-OPTIMA - księga podatkowa
 • Umiejętności współpracy w grupie i kierowanie małym zespołem ludzi
 • Przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania
 • Nieustannym doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych. Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.
Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje "Zaświadczenie o ukończeniu kursu" wg wzoru z Rozp. MEN z dnia 12 stycznia 2012 r., Załącznik nr 5 (Dz. U. Nr 34 poz. 186)
Uwaga:  Na zakończenie kursu organizator przeprowadzi  sprawdzian  praktycznych umiejętności  obsługi programu OPTIMA w zakresie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów .

 

Sylwetka zawodowa wykładowcy prowadzącego zajęcia na kursie


Doradca podatkowy, ekspert w dziedzinie podatków VAT, CIT, PIT księgowa, magister ekonomii, praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu biura rachunkowego, prezes Kancelarii Doradztwa Podatkowego Sp z o.o, - ceniony trener, wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na kursach objętych certyfikacja zawodu księgowego oraz jednodniowych szkoleniach z zakresu prawa podatkowego. Ponadto prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów, adwokatów.

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO