Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img SCHEMATY PODATKOWE dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – nowy obowiązek od 2019 roku

SCHEMATY PODATKOWE dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – nowy obowiązek od 2019 roku

Miasto:
Chrzanów
Data rozpoczęcia:
2019-09-02
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: Chrzanów, godzina rozpoczęcia 9.00.

 

Treści kształcenia:

 


1.    Co to jest schemat podatkowy? Kiedy trzeba będzie go ujawniać przez podmiot ?
a)    Praktyczne przykłady zastosowania schematów podatkowych w podatku VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości, PCC
b)    Czy każdy schemat podatkowy będzie podlegał zgłoszeniu?
c)    Bieżące poradnictwo a schematy podatkowe
d)    Zmiany struktur organizacyjnych a schematy podatkowe
e)    Schemat podatkowy standaryzowany
f)     NSP – numer schematu podatkowego
g)    Definicja „uzgodnienia”
h)    Definicja korzyści podatkowej

2.    Na kim będzie ciążył obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych, na podmiocie jako podatniku, jego działach księgowych czy promotorze?
a)    Definicja promotora
b)    Definicja korzystającego 
c)    Definicja wspomagającego

3.    Procedura raportowania schematu podatkowego do Szefa KAS przez podmiot :
a)    Czynności raportowania
b)    Termin raportowania
c)    Kiedy promotor nie będzie raportował (kwestia tajemnicy zawodowej)
d)    Treść raportowanego schematu podatkowego:
–  wskazanie przesłanek skutkujących uznaniem danego uzgodnienia za schemat podatkowy,
–  streszczenie opisu uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, nazwę uzgodnienia, jeśli posiada, opis działalności gospodarczej, do której ma zastosowanie schemat podatkowy,
–  wyczerpujący opis uzgodnienia stanowiącego schemat podatkowy, wraz ze wskazaniem wartości przedmiotów tych czynności, założeń uzgodnienia, czynności dokonywanych w ramach uzgodnienia i ich chronologii oraz powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi;
–  wskazanie znanych przekazującemu informację celów, których realizacji schemat ma służyć;
–  przepisy prawa podatkowego znajdujące, według wiedzy przekazującego informację, zastosowanie w schemacie podatkowym;
–  szacunkową wartość korzyści podatkowej lub przybliżoną wartość aktywa w podatku odroczonym, jeśli występują i są znane lub możliwe do oszacowania przekazującemu informację,
–  wskazanie dokonanych czynności, które skutkowały przekazaniem informacji o schemacie podatkowym, wraz z datami ich dokonania,
–  wskazanie innych znanych podmiotów obowiązanych do przekazania informacji o schemacie podatkowym, jeśli występują.
4.    Sankcje oraz ochrona w związku z raportowaniem 
a)    jakie grożą kary za brak raportowania?
b)    Kto ponosi odpowiedzialność za brak raportowania lub nieprawidłowe raportowanie?

5 Procedura wewnętrzna MDR:
a. Obowiązek wprowadzenia wewnętrznej procedury MDR przez niektóre podmioty 
b. Jakie korzyści wnosi?
c. Jak ukształtować obowiązki w procedurze MDR?
 

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 

Małgorzata Rzeszutek - właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Wiedza i doświadczenie to ponad 6-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w: podatkach dochodowych i obrotowych, dokumentacji cen transakcyjnych, szeroko rozumianej odpowiedzialności podatkowej i przekształceniach form organizacyjno-prawnych).

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO