Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img SAP BUSINESS ONE w praktyce – warsztaty dwudniowe

SAP BUSINESS ONE w praktyce – warsztaty dwudniowe

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2020-01-20
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
790,- zł od osoby,
zapisz się

SAP BUSINESS ONE w praktyce – warsztaty dwudniowe

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 2 dni (16 godzin lekcyjnych). Zajęcia odbywać się będą w dniach: 20-01-2020r. (poniedziałek) i 22-01-2020r. (środa) w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1. Wprowadzenie do programu SAP Business One
 • omówienie programu,
 • wskazanie przydatnych funkcjonalności,
 • skróty klawiszowe,
 • zakładanie przykładowej firmy,
 • dostosowywanie planu kont do potrzeb jednostki,
 • tworzenie kont analitycznych,
 • wstępna konfiguracja programu.
 1. Bilans otwarcia
 • wprowadzanie, modyfikowanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia,
 • wprowadzanie bilansu otwarcia magazynu.
 1. Ewidencja środków trwałych
 • wstępna konfiguracja,
 • definiowanie kont,
 • rodzaje amortyzacji,
 • obszary amortyzacji,
 • proces amortyzacji,
 • operacje związane z remontem oraz ulepszeniem środków trwałych,
 • wyłączanie środków trwałych z eksploatacji,
 • likwidacja środków trwałych,
 • transakcje zakupu i sprzedaży środków trwałych.
 1. Raporty kasowo/bankowe
 • otwarcie raportu kasowego,
 • ewidencja operacji kasowych,
 • obsługa przelewów i wyciągów bankowych,
 • dekretacja i księgowanie wyciągów bankowych.
 1. Ewidencja i obsługa faktur sprzedaży
 • proces od złożenia zamówienia do wystawienia faktury i wydania/przekazania towaru,
 • ewidencja e-faktur,
 • ewidencja faktur sprzedaży.
 1. Ewidencja i obsługa faktur zakupowych
 • rejestracja faktur zakupowych
 • ewidencja faktur zakupu dotyczących nabywanych zasobów,
 • ewidencja faktur kosztowych,
 • rozliczanie faktur.
 1. Ewidencja kosztów
 • ewidencja amortyzacji,
 • ewidencja zużycia materiałów i energii,
 • ewidencja usług obcych,
 • ewidencja wynagrodzeń (lista płac),
 • ewidencja ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń,
 • ewidencja podatków i opłat,
 • ewidencja pozostałych kosztów rodzajowych.
 1. Automatyzacja zleceń produkcyjnych:
 • prognozowanie produkcji i sprzedaży na podstawie historii,
 • moduł analizy.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi z ćwiczeniami praktycznymi na komputerach,  
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
 •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi mgr Bogusław Wacławik - asystent w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor i współautor licznych artykułów i publikacji naukowych z zakresu rachunkowości i prawa cywilnego. Opiekun organizacyjny studiów podyplomowych ,,Rachunkowość menedżerska UEK-CIMA" realizowanych w ramach Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (CIMA - Chartered Institute of Management Accountants). Administrator i egzaminator w ramach Komputerowego Licencjonowanego Centrum Egzaminacyjnego ACCA Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants). Wykładowca SKwP Oddział w Krakowie w zakresie rachunkowości.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO