Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Samochody w działalności gospodarczej a VAT, CIT, PIT

Samochody w działalności gospodarczej a VAT, CIT, PIT

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, pt
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Samochody w działalności gospodarczej a VAT, CIT, PIT”

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00

Treści kształcenia:

 1. Samochody (zakup, leasing), paliwo i wydatki eksploatacyjne w 2014 roku, a prawo do odliczania podatku VAT naliczonego:- zasady obowiązujące od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku- zasady obowiązujące od 1 kwietnia 2014 roku- obowiązek korekt podatku naliczonego ze względu na zmianę przeznaczenia- konsekwencje wykorzystania samochodów na potrzeby prywatne 
 2. Samochód w działalności gospodarczej a koszt podatkowy (CIT, PIT): - amortyzacja - leasing, najem, dzierżawa - koszty ubezpieczenia - wydatki eksploatacyjne i paliwo - częściowe odliczanie VAT a skutki w podatku dochodowym - korekty podatku naliczonego a skutki w podatku dochodowym - korzystanie przez zakład pracy z pojazdu pracownika 
 3. Korzystanie z samochodów służbowych przez pracowników a przychód podatkowy  (PIT) - zasady korzystania z samochodów służbowych w firmie i ich znaczenie dla  kwalifikacji podatkowej - realizacja potrzeb pracodawcy a identyfikacja przypadków wykorzystania aut  służbowych na potrzeby prywatne pracowników - rozliczenia z pracownikiem z z tytułu wykorzystania samochodu służbowego na  potrzeby prywatne - problemy wyceny świadczeń nieodpłatnych realizowanych na rzecz pracowników  w związku z korzystaniem przez nich z samochodów służbowych 
 4. Omówienie aktualnego orzecznictwa i praktyki skarbowej w zakresie zagadnień  objętych programem 
 5. Odpowiedzi na pytania uczestników

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi,
 • studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków,
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 34 poz. 186 z póź.zm.)

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pan mgr Cezary Pieńkosz - doradca podatkowy, wykładowca w zakresie problematyki VAT. Sylwetka zawodowa wykładowcy znajduje się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO