Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Samochód w firmie w ujęciu podatkowym. Korzyści – zagrożenia – regulacje. WAŻNE planowane zmiany od 2019 roku.

Samochód w firmie w ujęciu podatkowym. Korzyści – zagrożenia – regulacje. WAŻNE planowane zmiany od 2019 roku.

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-04-26
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
310,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: Samochód w firmie w ujęciu podatkowym. Korzyści – zagrożenia – regulacje. WAŻNE planowane zmiany od 2019 roku.


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

 

Treść szkolenia:


1. Definicja pojazdu samochodowego – w podatkach dochodowych i w podatku VAT
2. Rodzaje pojazdów samochodowych – samochody i inne pojazdy, klasyfikacja, dokumentacja, konsekwencje podatkowe, sankcje za niewłaściwe klasyfikowanie i odliczenia podatku VAT
3. Środek trwały czy pojazd prywatny przedsiębiorcy używany w działalności gospodarczej – stan obecny i uchwalone zmiany od 01.01.2019
4. Odpisy amortyzacyjne w kosztach podatkowych – amortyzacja zwykła, indywidualna, degresywna, de minimis, bonus 100000 PLN, jednorazowa, zasady, dokumentacja, zagrożenia.
5. Zmiany w ograniczeniach wydatków z tytułu amortyzacji w kosztach po 22.02.2018 roku.
6. Amortyzacja samochodu otrzymanego nieodpłatnie po zmianach w styczniu i lipcu 2018 roku.
7. Leasing jako szczególna forma finansowania zakupu samochodów – rodzaje, konsekwencje, regulacje w prawie odpadkowych.
8. Uchwalone zmiany i ograniczenia w obszarze zaliczania wydatków związanych z leasingiem samochodów osobowych w kosztach podatkowych.
9. Najem długoterminowy jako alternatywa dla leasingu.
10. Wykup z leasingu a konsekwencje podatkowe – najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe.
11. Inne wydatki związane z eksploatacją, naprawą, konserwacją, nabyciem, adaptacją, rozbudową, remontem czy ulepszeniem samochodu w firmie.
12. Uchwalone zmiany od 2019 roku
13.Pytania uczestnikow

 

Metody pracy


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Warunki zaliczenia kursu


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 

Informacja o kadrze


Trener  z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników
 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO