Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img RODO w praktyce biur rachunkowych

RODO w praktyce biur rachunkowych

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: "RODO w praktyce biur rachunkowych"

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:

 1. Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia RODO
 2. Ile RODO dla firmy? Które z regulacji prawnych mają zastosować biura księgowe a które ich nie dotyczą?
 3. Odpowiedzialność biura księgowego za naruszenie RODO, dualizm odpowiedzialności wynikający z podwójnej roli w jakiej występują biura księgowe.
 4. Pojęcie danej osobowej, jakimi danymi osobowymi dysponuje biuro księgowe?
 5. Czym jest przetwarzanie danych, relacje biuro księgowa - firma
 6. Podstawowe pojęcia które należ znać
 7. Legalność przetwarzania danych osobowych - przesłanki.
 8. Standardy zabezpieczeń w biurze księgowym, jak sobie poradzić w praktyce?
 9. Dokumentacja u administratora i podmiotu przetwarzającego, omówienie zakresu dokumentacji
 10. Umowa o powierzeniu danych osobowych celem przetwarzania - podstawowy dokument w praktyce biura księgowego.
 11. Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód, kiedy biuro księgowe zbiera zgody?
 12. Dane osobowe należące do kategorii szczególnie chronionych (wrażliwych), jak z nimi postępować, którymi dysponuje biuro księgowe?
 13. Obowiązki administratorów danych
 14. Obowiązki biur księgowych w zakresie RODO, inne niż obowiązki administratorów
 15. Prawa osób, których dane dotyczą - omówienie nowych oraz zmodyfikowanych praw, które z nich realizuje biuro księgowe a które obsługiwana firma?
 16. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - czy jest sens w przypadku biura księgowego?
 17. Przekazywanie danych do państw trzecich
 18. Mini kazusy
 19. Pytania i dyskusja

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Łukasz Pietruk - radca prawny , absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych „Fundusze strukturalne UE w praktyce”.

Pan Ł. Pietruk świadczy usługi doradcze z zakresu ochrony danych osobowych oraz od 2006 roku prowadzi szkolenia z tej dziedziny dla wielu instytucji. Posiada również własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO