Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Raportowanie schematów podatkowych – MDR

Raportowanie schematów podatkowych – MDR

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-07-04
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

  Nazwa Kursu "Raportowanie schematów podatkowych – MDR"

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00  Stowarzyszenie Księgowych w Tarnowie  ul Kopernika 8/2

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .


 
Treść szkolenia:

 

1. Zakres przedmiotowy raportowania
a. Definicje uzgodnienia, schematów podatkowych
– Krajowych
– Transgranicznych
– standaryzowanych
b. Okoliczności, które nie powodują obowiązku raportowania:
– Bieżące doradztwo podatkowe
– Audyty i przeglądy
– Szkolenia
– Literatura
c. Które schematy są objęte raportowaniem?
d. Definicja podmiotu kwalifikowanego
e. W którym momencie powstaje obowiązek raportowania?

2. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki
a. Promotor
b. Korzystający
c. Wspomagający

3. Raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
a. Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz
b. Sposób raportowania – narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów
c. Raportowanie przez promotora, korzystającego, wspomagającego – schematy, podobieństwa, różnice
d. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji
e. Sankcje administracyjne i karne

4. Zakres raportowanych informacji

a. Wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie
b. Opis uzgodnienia oraz działalności gospodarczej (problem z tajemnicą przedsiębiorstwa)
c. Informacja o znanych celach
d. Przywołanie przepisów prawa podatkowego
e. Szacownie korzyści podatkowej lub wartości aktywa w podatku odroczonym
f. Opis czynności służących realizacji uzgodnienia
g. Informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu

5. Wewnętrzna procedura MDR


a. Kto ma obowiązek wprowadzenia? 
b. Jakie korzyści wprowadza?
c. Co powinna zawierać?
d. Jak ukształtować obowiązki w procedurze MDR

6. Klauzula o unikaniu opodatkowania

a. Klauzula w dotychczasowym brzmieniu (dzielenie transakcji, wprowadzanie podmiotów pośredniczących, ekonomiczne uzasadnienie, korzyść podatkowa)
b. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. (istotność celu, kryterium sprzeczności, definicja sztuczności, definicja czynności odpowiedniej
c. Zakres zastosowania klauzuli (podatki dochodowe, VAT, podatki i opłaty lokalne)

7. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe od 1 stycznia 2019 r.

a. Przypadki, w których organ podatkowy wymierza sankcję z Ordynacji podatkowej
b. „Dobra wiara” podatnika a możliwość odstąpienia od sankcji
c. Stawki dodatkowego zobowiązania – obostrzenie sankcji
d. Postępowanie zmierzające do nałożenia sankcji

8. Pytania i odpowiedzi.
   
Metody pracy


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

 

Warunki rezygnacji i płatności

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto

Informacja o kadrze

Znalezione obrazy dla zapytania jarosław stankiewicz

 

 


 Jarosław Stankiewicz -Trener, menedżer, ekonomista Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył polsko-austriacką szkołę dla trenerów WIFI Osterreich,  a także   Szkołę  Główną Handlową w Warszawie na kierunku: Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich. Od 20 lat pracujący na stanowisku  głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz controllera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Dodatkowo zajmuje się szkoleniami  w obszarach rachunkowości, finansów, zarządzania oraz HR. Potrafi wiedzę teoretyczną podeprzeć doświadczeniem z codziennej pracy. Swoje doświadczenie na bieżąco szlifuje w dużych międzynarodowych korporacjach. W czasie szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na zrozumiałość oraz umiejętne wykorzystanie poznanej  wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń. Szkolenia przez niego prowadzone to świetna synteza połączenia wiedzy z warsztatami szkoleniowymi. Jest ekspertem w obszarach: analiza potrzeb szkoleniowych, przygotowywanie i realizacja programów szkoleniowych, zarządzanie programami szkoleniowymi, komunikacja i praca w zespole, tworzenie standardów stanowiska pracy, selekcja i rekrutacja pracowników, zarządzanie informacją poufną w przedsiębiorstwie, zarządzanie kulturą  w firmie, analiza finansowa, zarządzanie  kosztami w przedsiębiorstwie, inwentaryzacja  składników majątkowych firmy, środki trwałe, rozliczanie wyjazdów służbowych, rachunkowość przedsiębiorstw, controlling, budżetowanie, rachunek kosztów.

Dlaczego szkolę? Lubię rachunkowość i ludzi, obszar gdzie łączę te dwie pasje to właśnie szkolenia. Jako praktyk prowadzę szkolenia i kursy związane z rachunkowością oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami. Oprócz przekazywania wiedzy, trenuję konkretne umiejętności i zachowania. Uczestników szkoleń uczę jak prowadzić rachunkowość aby zaspokoić potrzeby instytucji zewnętrznych (urzędy skarbowe, ZUS, GUS itp.) ale również jak przygotowywać informację dla menagerów do wykorzystywana w praktyce. Przekazuję wiedzę oraz uczę zarządy firm, menagerów różnego szczebla decyzyjnego wykorzystywać informację finansową do myślenia prokosztowego, optymalizacji podatkowej, efektywnego, skutecznego i sprawnego zarządzania swoim miejscem pracy, zespołem ludzi, zasobami. Wdrażam nowoczesne narzędzia wykorzystywania rachunkowości zarządczej w firmie (lean accounting) oparte na zarządzaniu informacją, zasobami oraz wartością.  

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO