Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH – MDR

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW PODATKOWYCH – MDR

Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pon
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego
 
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu. 
Miejsce przeprowadzenia kursu: WSPiM w Chrzanowie. ul. Woynarowskiej 1. godz. 10.00
 


Treści kształcenia:

 


1.    Zakres przedmiotowy raportowania

a. Definicje uzgodnienia, schematów podatkowych:
– krajowych,
– transgranicznych,
– standaryzowanych.
b. Okoliczności, które nie powodują obowiązku raportowania:
– bieżące doradztwo podatkowe,
– audyty i przeglądy,
– szkolenia,
– literatura.
c. Które schematy są objęte raportowaniem?
d. Definicja podmiotu kwalifikowanego.
e. W którym momencie powstaje obowiązek raportowania?


2. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje i obowiązki

a. Promotor
b. Korzystający
c. Wspomagający


3.    Raportowanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 

a. Terminy raportowania, w tym raportowanie schematów wstecz.
b. Sposób raportowania – narzędzia udostępnione przez Ministerstwo Finansów.
c. Raportowanie przez promotora, korzystającego, wspomagającego – schematy, podobieństwa, różnice.
d. Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji.
e. Sankcje administracyjne i karne.


4.    Zakres raportowanych informacji

a. Wykazanie przesłanek uzasadniających raportowanie.
b. Opis uzgodnienia oraz działalności gospodarczej (problem z tajemnicą przedsiębiorstwa)
c. Informacja o znanych celach.
d. Przywołanie przepisów prawa podatkowego.
e. Szacownie korzyści podatkowej lub wartości aktywa w podatku odroczonym.
f. Opis czynności służących realizacji uzgodnienia.
g. Informacja o innych podmiotach uczestniczących w uzgodnieniu.


5.    Wewnętrzna procedura MDR

a. Kto ma obowiązek wprowadzenia? 
b. Jakie korzyści wprowadza?
c. Co powinna zawierać?
d. Jak ukształtować obowiązki w procedurze MDR.


6.    Klauzula o unikaniu opodatkowania

a. Klauzula w dotychczasowym brzmieniu (dzielenie transakcji, wprowadzanie podmiotów pośredniczących, ekonomiczne uzasadnienie, korzyść podatkowa).
b. Zmiany od 1 stycznia 2019 r. (istotność celu, kryterium sprzeczności, definicja sztuczności, definicja czynności odpowiedniej.
c. Zakres zastosowania klauzuli (podatki dochodowe, VAT, podatki i opłaty lokalne).


7.    Dodatkowe zobowiązanie podatkowe od 1 stycznia 2019 r.

a. Przypadki, w których organ podatkowy wymierza sankcję z Ordynacji podatkowej.
b. „Dobra wiara” podatnika a możliwość odstąpienia od sankcji.
c. Stawki dodatkowego zobowiązania – obostrzenie sankcji.
d. Postępowanie zmierzające do nałożenia sankcji.


8. Pytania i odpowiedzi.

 


Metody pracy


 
Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


 
Efekty kształcenia


 
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania
 


Warunki zaliczenia kursu
 


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)


 
Informacja o kadrze


 
Wykładowcą na kursie jest Jarosław Stankiewicz - trener, menedżer, ekonomista. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył polsko-austriacką szkołę dla trenerów WIFI Osterreich,  a także   Szkołę  Główną Handlową w Warszawie na kierunku: Europejska Akademia Umiejętności Menedżerskich. Od 20 lat pracujący na stanowisku  głównego księgowego, dyrektora finansowego oraz controllera finansowego w dużych i średnich przedsiębiorstwach produkcyjnych. W czasie szkoleń i treningów szczególny nacisk kładzie na zrozumiałość oraz umiejętne wykorzystanie poznanej wiedzy oraz nabytych umiejętności w pracy codziennej uczestników szkoleń. 

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl
 
W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO