Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Przygotowanie plików JPK w praktyce

Przygotowanie plików JPK w praktyce

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

”Przygotowanie plików JPK w praktyce”


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 6 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:

Przygotowanie plików JPK w praktyce:

1. Cele JPK.

2. Terminy oraz zakres JPK.

3. Sankcje dotyczące  JPK.

4. Struktura JPK.

5. Przygotowanie i dostarczenie pliku JPK - poszczególne etapy całego procesu:

- jakie mogą być źródła danych dla JPK i jakie wiążą się z tym wyzwania dla firm,

- różne warianty rozwiązań do obsługi JPK dostarczanych przez producentów systemów informatycznych,

- podpis kwalifikowany niezbędny do JPK,

- przygotowanie i przekazanie plików,

- jednolite pliki kontrolne w enova365 na przykładzie JPK_VAT(2).

6. Jak zadbać o poprawność i kompletność danych w przygotowanych plikach JPK praktyczne problemy.

7. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.) .

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie są:  Pan Witold Furman specjalista ds. podatku VAT oraz  Pan Daniel Depa przedstawiciel producenta systemu ERP enova365.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO