Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Przychody w prawie bilansowym i podatkowym

Przychody w prawie bilansowym i podatkowym

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pon
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

„Przychody w prawie bilansowym i podatkowym”


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

 1. Przychody z tytułu sprzedaży dóbr (aspekt bilansowy i podatkowy ujęcie w księgach rachunkowych): 

- sprzedaż ze wstrzymaną dostawą,

- dostawa dóbr wraz z procesem instalacji i sprawdzenia,

- sprzedaż z prawem zwrotu w określonym terminie,

- sprzedaż komisowa,

- umowa, w której towar dostarczany jest wyłącznie po zapłacie serii rat,

- opłaty za wstęp na imprezy,

- opłaty za naukę,

- opłaty akcesyjne i członkowskie,

- opłaty z tytułu franchisingu,

- opłaty z tytułu opracowania programów komputerowych,

- prenumerata publikacji i podobnych pozycji,

- sprzedaż nieruchomości w przypadku developerów,

2. Świadczenie usług, w tym: 

- opłaty instalacyjne,

- opłaty serwisowe wliczane w cenę produktu,

- prowizje reklamowe,

- prowizje agencji ubezpieczeniowej,

- opłaty za usługi finansowe,

- umowa, w której jednostka otrzymuje środki pieniężne z góry,

- sprzedaż ratalna,

- umowa sprzedaży i jednocześnie odkupu,

- sprzedaż pośrednikom takim jak dystrybutorzy, dealerzy i inni celem odsprzedaży,

3. Przychody z tytułu kontraktów długoterminowych.

4. Działalność developerska.

5. Odsetki, tantiemy i dywidendy.

6. Rezerwy na zwroty, rabaty od obrotu, sprzedaż wysyłkowa.

7. Programy lojalnościowe.

8. Dotacje rządowe.

9. Ujawnianie informacji o przychodach w sprawozdaniu finansowym.

10. Przychody i koszty dla ustalenia obowiązku sporządzenia podatkowej  dokumentacji cen transferowych.

11. Rozliczania kosztów bezpośrednio związanych z przychodami.

12. Korekta przychodów i kosztów w świetle nowych rozwiązań prawnych.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 z póź. zm.) 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pani Ilona Bienias - biegły rewident, wieloletni wykładowca SKwP.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO