Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową oraz przedsiębiorstwa jednoosobowego osoby fizycznej w spółkę kapitałową

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową oraz przedsiębiorstwa jednoosobowego osoby fizycznej w spółkę kapitałową

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pon
Opłata:
350,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową oraz przedsiębiorstwa jednoosobowego osoby fizycznej w spółkę kapitałową”  Aspekty prawne, bilansowe i podatkowe

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul. Kazimierza Wielkiego 19

Treści kształcenia:

1. Numer NIP.

2. Podatek dochodowy w spółce z o.o.

3. Zamknięcie roku podatkowego w spółce z o.o.

4. Rozliczenie spółki z o.o. z dotychczasowymi udziałowcami.

5. Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

6. Ewidencja księgowa i wybór formy opodatkowania.

7. Podatek VAT.

8. Kasy rejestrujące.

9. Podatek od czynności cywilnych.

10. Zadania rachunkowości przy przekształcaniu sp. z o.o. w spółkę komandytową.

11. Plan przekształcenia wraz z załącznikiem.

12. Opinia biegłego rewidenta o planie przekształcenia.

13. Zamknięcie ksiąg rachunkowych w spółce z o.o. i otwarcie w spółce komandytowej.

14. Podatek dochodowy od niepodzielonych zysków.

15. Przekształcenie jednoosobowego przedsiębiorcy w spółkę kapitałową według I.K.a.h.

16. MP, VAT i PCC.

17. Ujęcie przekształcenia w księgach rachunkowych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 34 poz. 186 z póź.zm.)


Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Ilona Bienias. Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO