Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Programy komputerowe w rachunkowości

Programy komputerowe w rachunkowości

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2017-02-14
Typ:
kurs
Tryb:
wt
Opłata:
1310,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:

KURS - Programy komputerowe w rachunkowości

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom praktycznych umiejętności prowadzenia księgowości przy użyciu programu księgowego, a także rozwiązywania problemów rachunkowych za pomocą arkusza kalkulacyjnego tak aby po zakończeniu kursu uczestnik posiadał wiedzę zawartą w tematyce kursu. 

Słuchaczami kursu powinny być osoby posiadające wiedzę w zakresie rachunkowości przynajmniej na poziomie I stopnia. 

Czas trwania kursu wynosi 58 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu we wtorki i piątki po 4 godziny lekcyjne od godziny 16.30 do 19.45.

Zajęcia odbywać się będą w dniach i godzinach podanych w harmonogramie danej grupy.

Treści kształcenia

1. Programy komputerowe „Enova” i „Optima” - moduł „finanse i księgowość”:

a) rozpoczynanie pracy z firmą,

b) wprowadzanie bilansu otwarcia,

c) definiowanie rejestrów VAT,

d) księgowanie do bufora i do ksiąg operacji gospodarczych typowych dla przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych,

e) wprowadzanie i rozliczanie rozrachunków,

f) modyfikacje planu kont,

g) tworzenie kartotek różnego rodzaju podmiotów,

h) tworzenie sprawozdania finansowego,

i) zamknięcie miesiąca i roku,

j) tworzenie deklaracji podatkowych,

k) analiza finansowa.

2. Arkusz kalkulacyjny Excel - podstawowe funkcje przydatne dla rachunkowości finansowejpodatkowej oraz zarządczej, przykłady zastosowań.

Metody pracy

Proces kształcenia na kursie oparty jest na praktycznych zajęciach przy komputerach.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia będzie umiejętność zastosowania arkusza kalkulacyjnego oraz programu księgowego w rozwiązywaniu typowych problemów z zakresu rachunkowości. Umiejętność dobierania, systematyzowania i analizy informacji finansowych. Zastosowanie odpowiednich metod i narzędzi do opisu jednostki gospodarczej.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest przynajmniej 85% obecności na zajęciach szkoleniowych.Podstawą do sporządzenia protokołu zaliczenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza.

Sylwetka zawodowa wykładowcy prowadzącego zajęcia na kursie

Wykładowcami na kursie są wysoko kwalifikowani praktycy, biegli rewidenci, pracownicy służb fiskalnych, wykładowcy z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
fax.  12  633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO