Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRAWO PRACY W 2019 ROKU - AKTUALNOŚCI NA JESIEŃ 2018

PRAWO PRACY W 2019 ROKU - AKTUALNOŚCI NA JESIEŃ 2018

Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
śr
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

PRAWO PRACY W 2019 ROKU 
AKTUALNOŚCI NA JESIEŃ 2018

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SZKOLENIA!
AKTUALNY TERMIN - 24 października 2018 r.

 

Miejsce przeprowadzenia kursu: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie (PCKU), ul. Focha 3, godz. 9.00. 

 

Treści kształcenia:

 

1. Rewolucyjne zmiany dotyczące zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej:
- omówienie zmian dotyczące formy i terminu przechowywania akt osobowych;
- wskazanie na wpływ zmian na praktykę kadrową (akta osobowe, czas pracy, nieobecności w pracy).
2. Dane osobowe pracowników i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych w kontekście obowiązywania RODO i zasad tam wskazanych, a także praktycznych problemów związanych z odniesieniem RODO do stosunku pracy.
3. Urlopy zaległe w kontekście wzmożenia kontroli PIP po 30 września.
4. Czas określony i zasada 3/33 w kontekście upływu w dniu 21 listopada 2018r. 33 miesięcy od wejścia jej w życie.
5. Omówienie zmian obowiązujących od 1 września w zakresie zatrudniania młodocianych i wskazanie na planowane i pozostałe zmiany w 2019 r.
6. Najnowsze orzecznictwo i uwagi dotyczące rozliczania czasu pracy.
7. Wskazanie na aktualne interpretacje organów, orzecznictwo SN i TSUE w sprawach dotyczących stosowania prawa pracy.

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowcą na kursie jest specjalista ds. prawa pracy Pani Maja Chodacka, długoletni wykładowca SKwP.
Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO