Prawo Pracy 2019/2020

Miasto:
Nowy Targ
Data rozpoczęcia:
2019-12-03
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
330,- zł od osoby,
zapisz się

Prawo Pracy

Data szkolenia: 03.12.2019r.

Miejsce szkolenia: Nowy Targ, ul. Krzywa 1 (Urząd Miasta Nowy Targ- sala obrad)

Godziny szkolenia: 9.30-15.30.

 

Zakres Tematyczny:

 

1.     Omówienie aktualnych i prognozowanych zmian w Kodeksie pracy.

2.     Minimalne wynagrodzenie.

3.     Nowe zasady sporządzania świadectwa pracy i nowa jego treść.

4.     Dyskryminacja i mobbing.

5.     Analiza funkcjonowania nowych regulacji dotyczących akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, jej postaci i okresu przechowywania dokumentów pracowniczych.

6.     Badania alkomatem a dane osobowe.

7.     Jak rozliczać urlop wypoczynkowy, w szczególności udzielanie urlopu zaległego.

8.     Czas określony, omówienie zasady 3/33 lub wyjątków od niej.

9.     Ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę, przyczyny niedotyczące pracowników, ochrona kobiet w ciąży przed rozwiązaniem umowy o pracę.

10.  Umowy cywilnoprawne (zlecenie, dzieło) w kontekście wzrastających kosztów pracy i sformalizowania dokumentacji pracowniczej.

11.  Praca w godzinach nadliczbowych – rozliczanie, zasady pracy w nadliczbówkach, wyłączenia.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy. Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

 

Informacja o kadrze

Wykładowca – współpracownik SKwP

 

Dane Kontaktowe:

SKwP Oddział w Nowym Targu

ul. Mickiewicza 2a, 34-400 Nowy Targ

tel. (18 264-87-80

tel. kom. 530 682 665, 574 604 202

 

UWAGA:

W związku z wprowadzeniem systemu teleinformatycznego od 14.08.2019r. obowiązuje wyłącznie zgłoszenie elektroniczne na kurs. Uprzejmie prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszenia (oraz ankiety), które znajduje się w zakładce "zgłoszenia online" obok opisu szkolenia, lub poprzez opcję "zapisz się". Dotychczasowe karty zgłoszeń nie będą obowiązywać.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 264 87 80
e-mail: skwp@skwp.nowytarg.org

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 8.00 - 14.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: skwp@skwp.nowytarg.org

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO