Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Praktyka RODO w działalności gospodarczej

Praktyka RODO w działalności gospodarczej

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: "Praktyka RODO w działalności gospodarczej"

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Treść szkolenia:

1.    RODO - stan na dzień dzisiejszy.
2.    Zakres polskich regulacji.
3.    Dlaczego RODO nie należy się bać?
4.    Sankcje związane z RODO
- odpowiedzialność cywilna
- odpowiedzialność administracyjna
- odpowiedzialność karna
5.    Na co zwrócić uwagę przy RODO?
6.    Co tak naprawdę musimy chronić?
7.    Jak zabezpieczyć firmę, aby spełniała standardy RODO?
- czym się charakteryzuje zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa danym?
- problematyka nieprecyzyjnych sformułowań, jakie ma konsekwencje w codziennej działalności.
- zabezpieczenia informatyczne - kiedy szyfrujemy dane?
8.    Dokumentacja w firmie
- dokumentacja obligatoryjna i fakultatywna
-  upoważnienia
- umowa o powierzeniu
- rejestry czynności przetwarzania
- polityki bezpieczeństwa
- ocena skutków
- ocena ryzyka
- rejestr naruszeń
9.    Powierzenie przetwarzania danych
10.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
11.    Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych:
- zasady przetwarzania danych w RODO
- przesłanki przetwarzania danych na gruncie danych RODO
12.    Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
13.    Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych oraz sposób przetwarzania danych wrażliwych według RODO:
- przetwarzanie danych wrażliwych, w szczególności o stanie zdrowia
- anonimizacja i pseudonimizacja danych wrażliwych.
14.    Prawa i obowiązki ujęte w RODO
- prawo do informacji - jakich danych udzielamy telefonicznie
- prawo do bycia zapomnianym - wymagania wobec administratorów i klauzule wyłączające
- prawo do przenoszenia danych
- poprawianie i usuwanie danych
- prawo sprzeciwu
15.    Przekazywanie danych do państw trzecich.
16.    Pytania i odpowiedzi uczestników.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632). 

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Łukasz Pietruk - radca prawny , absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych „Fundusze strukturalne UE w praktyce”.

Pan Ł. Pietruk świadczy usługi doradcze z zakresu ochrony danych osobowych oraz od 2006 roku prowadzi szkolenia z tej dziedziny dla wielu instytucji. Posiada również własne publikacje naukowe z kilku dziedzin prawa.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO