Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE. NOWOŚĆ !!!

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE. NOWOŚĆ !!!

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-12-03
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Szkolenie dedykowane jest osobom pracującym w obszarach: HR, kadry i płace, finanse, księgowość. które będą wdrażały PPK w swojej firmie i koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, aby przygotować się na nadchodzące zmiany oraz z sukcesem wdrożyć Pracowniczy Plan Kapitałowy. 4 października Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, która oznacza rewolucję w oszczędzaniu na starość i obejmie prawie wszystkich zatrudnionych. W ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych pracodawca, pracownicy oraz państwo mają wspólnie składać się na dodatkowe świadczenie emerytalne odkładając do PPK od 3,5% do nawet 8% wynagrodzenia. Od lipca 2019 roku każda firma zatrudniająca ponad 250 osób będzie musiała zaoferować im Pracowniczy Plan Kapitałowy. Potem obowiązek zostanie rozszerzony praktycznie na wszystkich pracodawców. Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o PPK w ustalonym terminie podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń. Karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł podlega pracodawca, który nie zawrze umowy o prowadzenie PPK, nie będzie dokonywać wpłat na PPK, nie będzie prowadził stosownej dokumentacji lub będzie podawał nieprawdziwe dane w sprawie PPK. Dowiedzą sie Państwo jakie są założenia, cel wprowadzenia reformy, zasady uczestnictwa pracowników oraz los środków w ramach PPK. 
 

 

Treść szkolenia:

Pracownicze Plany Kapitałowe .  Nowość !!!

1.    Formy oszczędzania na emeryturę w Polsce
2.    Pracownicze Plany Kapitałowe -główne założenia uchwalonej ustawy 
o    PPK obowiązkowe czy dobrowolne?
o    Dla kogo jest to alternatywny sposób gromadzenia środków na emeryturę?
o    Założenia teoretyczne a ich praktyczne konsekwencje
o    Środki zgromadzone w PPK czy stanowią własność uczestnika?
o    Ogólne zasady PPK
o    Umowy zawierane w ramach PPK 
    umowa o zarządzanie
    umowa o prowadzenie PPK
o    Kto i w jakiej wysokości zasila PPK? 
    wpłata uczestnika
    dopłata pracodawcy
    opłata powitalna
    dopłata roczna
o    Podstawowe i dodatkowe składki ze strony uczestnika i Zakładu Pracy
o    Podstawa wymiaru składek do PPK
o    Dziedziczenie środków z PPK
o    Kto będzie objęty PPK (krąg uczestników)?
o    W jaki sposób uczestnik może skorzystać ze zgromadzonych środków?
3.    PPK – obowiązki pracodawcy: 
o    Procedura tworzenia PPK – terminy przewidziane ustawą
o    Kolejne obciążenie budżetu pracodawcy
o    Zasady i kolejność obejmowania obowiązkiem tworzenia PPK przez kolejnych pracodawców – według stanu „zatrudnienia”
o    Jak wybrać właściwą i najlepszą Instytucję Finansową?
o    Obowiązek konsultacji z załogą przy wyborze Instytucji Finansowej
o    Obowiązki informacyjne i administracyjne dla pracodawcy – szereg nowych obowiązków dla działów płacowych, jak się przygotować, jak przygotować wzory oświadczeń i dokumentów
o    PPK z punktu widzenia podatków, możliwe zwolnienia, konsekwencje negatywne
o    PPK z punktu widzenia składek ZUS
o    Terminy wymagane prawem
o    Przekazywanie danych do Instytucji Finansowej
4.    PPK – prawa i obowiązki pracownika 
o    Jak się zapisać i jak wystąpić z PPK i jak często można zmienić zdanie?
o    Zmiana pracodawcy a PPK
o    Rozwód i dziedziczenie w PPK
o    Rozporządzenie środkami z PPK
o    Obowiązki informacyjne
5.    Koszty prowadzenia PPK
6.    Odpowiedzialność karna podmiotów zatrudniających i innych osób
7.    Portal PPK
8.    PPK – pytania i odpowiedzi

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz.652).

 

Warunki płatności i rezygnacji:

 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty gotówki w dniu szkolenia lub przelewem 7 lub 14 dni po otrzymaniu wysłanej elektroniczne faktury. Zgłoszenia rezygnacji z udziału przyjmujemy  najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. 


Informacje o kadrze:

Wykładowca:  Łukasz Pietruk  Radca Prawny, ekspert w zakresie ochrony danych osobowych, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwent studiów podyplomowych “Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej w Praktyce”. W codziennej pracy świadczy usługi doradcze oraz prowadzi szkolenia dla instytucji prywatnych i publicznych z zakresu prawa administracyjnego. Posiada własne publikacje.  Szkolenia prowadzi od 2006 r
Bardzo wysoko oceniany przez uczestników. 
 
Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl 


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO