Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2019 - NOWE OBOWIĄZKI

PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE 2019 - NOWE OBOWIĄZKI

Miasto:
Olkusz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, śr
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:  Pracownicze Plany Kapitałowe 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 9.00.

Harmonogram przystąpienia firm do PPK
•    Zatrudniających powyżej 250 osób – 1 lipca 2019
•    Od 50 do 249 osób – 1 stycznia 2020 r
•    Od 20 do 49 osób -1 lipca 2020 r
•    Pozostali – 1 stycznia 2021

Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników instytucji finansowych i przedsiębiorstw, a także bezpośrednio do pracodawców, działów personalnych i płac, którzy planują zaangażować się w tworzenie, zarządzanie i korzystanie z PPK. 

Treść szkolenia:

Pracownicze Plany Kapitałowe 
Nowość

1.    Formy oszczędzania na emeryturę w Polsce
2.    Pracownicze Plany Kapitałowe -główne założenia uchwalonej ustawy 

o    PPK obowiązkowe czy dobrowolne?
o    Dla kogo jest to alternatywny sposób gromadzenia środków na emeryturę?
o    Założenia teoretyczne a ich praktyczne konsekwencje
o    Środki zgromadzone w PPK czy stanowią własność uczestnika?
o    Ogólne zasady PPK
o    Umowy zawierane w ramach PPK 
    umowa o zarządzanie
    umowa o prowadzenie PPK
o    Kto i w jakiej wysokości zasila PPK? 
    wpłata uczestnika
    dopłata pracodawcy
    opłata powitalna
    dopłata roczna
o    Podstawowe i dodatkowe składki ze strony uczestnika i Zakładu Pracy
o    Podstawa wymiaru składek do PPK
o    Dziedziczenie środków z PPK
o    Kto będzie objęty PPK (krąg uczestników)?
o    W jaki sposób uczestnik może skorzystać ze zgromadzonych środków?
3.    PPK – obowiązki pracodawcy: 
o    Procedura tworzenia PPK – terminy przewidziane ustawą
o    Kolejne obciążenie budżetu pracodawcy
o    Zasady i kolejność obejmowania obowiązkiem tworzenia PPK przez kolejnych pracodawców – według stanu „zatrudnienia”
o    Jak wybrać właściwą i najlepszą Instytucję Finansową?
o    Obowiązek konsultacji z załogą przy wyborze Instytucji Finansowej
o    Obowiązki informacyjne i administracyjne dla pracodawcy – szereg nowych obowiązków dla działów płacowych, jak się przygotować, jak przygotować wzory oświadczeń i dokumentów
o    PPK z punktu widzenia podatków, możliwe zwolnienia, konsekwencje negatywne
o    PPK z punktu widzenia składek ZUS
o    Terminy wymagane prawem
o    Przekazywanie danych do Instytucji Finansowej
4.    PPK – prawa i obowiązki pracownika 
o    Jak się zapisać i jak wystąpić z PPK i jak często można zmienić zdanie?
o    Zmiana pracodawcy a PPK
o    Rozwód i dziedziczenie w PPK
o    Rozporządzenie środkami z PPK
o    Obowiązki informacyjne
5.    Koszty prowadzenia PPK
6.    Odpowiedzialność karna podmiotów zatrudniających i innych osób
7.    Portal PPK
8.    PPK – pytania i odpowiedzi


Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z długoletnim stażem  z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO