Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podróże służbowe - zasady rozliczania, czas pracy, ubezpieczenia społeczne, opodatkowanie

Podróże służbowe - zasady rozliczania, czas pracy, ubezpieczenia społeczne, opodatkowanie

Miasto:
Kraków
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Podróże służbowe - zasady rozliczania, czas pracy, ubezpieczenia społeczne,  opodatkowanie"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00

Treści kształcenia:

1. Pojęcie i rodzaje podróży służbowej:
 - cechy podróży służbowej,
 - podróż służbowa a inne formy przemieszczania się pracowników (przeniesienie służbowe, oddelegowanie),
 - moment rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.
2. Czas pracy w podróży służbowej:
 - czas pracy a szkolenia pracowników,
 - ewidencja czasu pracy w podróży służbowej,
 - konsekwencje naruszenia przepisów o czasie.
3. Świadczenia przysługujące z tyt. podróży służbowej.
4. Podróże służbowe kierowców i pracowników mobilnych.
5. Wypadki przy pracy w podróżach służbowych.
6. Podróże służbowe pracowników (podatki).
7. Podróże służbowe pracowników (ubezpieczenia społeczne).
8. Podróże osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych  (opodatkowanie, ubezpieczenia społeczne).
9. Podróże osób prowadzących działalność gospodarczą  (koszty przejazdu, wyżywienia, ubezpieczenia społeczne).
10. Koszty uzyskania przychodów.
11. Podróże służbowe a VAT.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
  • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest Pani Ilona Bienias - specjalista praktyk, biegły rewident i doradca podatkowy, właściciel biura rachunkowego. Jest doświadczonym i długoletnim wykładowcą SKwP Oddziału w Krakowie w zakresie rachunkowości, wykładowcą na kursach dla biegłych rewidentów oraz certyfikowanych księgowych.

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO