Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podróże służbowe w 2019 r. Pojazd samochodowy w firmie. Świadczenia Pracownicze.

Podróże służbowe w 2019 r. Pojazd samochodowy w firmie. Świadczenia Pracownicze.

Miasto:
Olkusz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, wt
Opłata:
310,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:  


PODRÓŻE SŁUŻBOWE W 2019 R
POJAZD SAMOCHODOWY W FIRMIE
ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.


Rozpoczęcie o godzinie 9.00.
 
Treść szkolenia:

PODRÓŻE SŁUŻBOWE W 2019 R. POJAZD SAMOCHODOWY W FIRMIE. ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
     
1. Podstawowe pojęcia i kategorie,
2. Przepisy prawne  regulujące podróże służbowe

-  Kodeks pracy,
-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej 
-  ustawy podatkowe,
-  zakładowe przepisy płacowe.
 3.  Krajowe podróże służbowe.
- zasady  ogólne,
- pisemne polecenie wyjazdu – wystawienie delegacji,
- skąd – dokąd,
- diety,
- koszty przejazdów,
- nowe regulacje dot. odbywania podróży służbowych prywatnym samochodem
- dojazdy do pracy, ryczałty,
- noclegi,
- kiedy i jak rozliczyć delegację,
      - praktyczne rozliczanie podróży służbowych krajowych – ćwiczenia.
4.  Zagraniczne podróże służbowe
- polecenie wyjazdu,
- dojazd do  i od granicy,
- czas pobytu za granicą,
- diety w pełnej i ograniczonej wysokości,
- pobyt w szpitalu, zwrot kosztów leczenia,
- rozliczenie i zwrot kosztów przejazdu, dojazdy miejscowe,
- rozliczenie kosztów noclegu – hotel, ryczałt,
- zaliczki na podróże zagraniczne i ich rozliczenie,
      - ćwiczenia praktyczne, ustalanie kursów walut obcych, rozliczenia.
5.  Samochody w podróżach służbowych
6.  Podróże służbowe pracowników jako koszt uzyskania przychodu
7.  Podróże służbowe a przychód u pracownika

  - podatkowe skutki orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w spawie nieodpłatnych świadczeń
     - orzeczenie NSA dot. usług gastronomicznych jako kosztów uzyskania
     - nowe interpretacje Dyrektora KIS w tym zakresie
8.  Ubezpieczenie uczestników podróży służbowej – zmiana stanowiska organów
9. Oddelegowanie a podróż służbowa

    - czym jest oddelegowanie, różnice między podróżą służbową a oddelegowanie
    - obowiązki pracodawcy związane z oddelegowaniem
    -  rozliczenie wydatków i wynagrodzenia w okresie oddelegowania
   - inne wydatki –  wynajem lokalu, budynku do potrzeb noclegu pracowników w kraju i za granicą, inne koszty
10. Podróże służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilne),
11. Podróże służbowe właścicieli i udziałowców,
12. Podróże służbowe – diety  „transportowców”
13. Ewidencja księgowa w księgach rachunkowych i PKPiR,
14.  Aspekty podatkowe – koszty uzyskania
u pracodawców i przychody   podatkowe u
         „delegowanych”.
         - przykłady i ćwiczenia kosztów i przychodów podatkowych.
       
II. Pojazdy samochodowe  
   
1. Zmiany od 01.04.2014r. - odliczenie podatku VAT z tytułu nabycia samochodów:
   - nowelizacja przepisów dotycząca zasady odliczenia VAT naliczonego od nabycia
      importu, wytworzenia  pojazdów   samochodowych  i ciężarowych – wyłączenia
   -  nowe limity odliczeń 50% podatku naliczonego
   - ograniczone prawo do odliczenia również od paliwa i wydatków eksploatacyjnych
      związanych z samochodem 
   - rejestracja umów leasingowych
   - informowania urzędu skarbowego o zmianie przeznaczenia pojazdów
   - korekta podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia samochodów
     (prawo i obowiązek).
2.  Obowiązki rejestracyjne
     - deklaracja VAT-26 - terminy i zasady wypełnienia
     - obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, regulamin rozliczania pojazdu
     - zakres informacyjny ewidencji
     - obowiązki informacyjne w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu.
3.   2019 rok - nowe zasady amortyzacji, wydatków eksploatacyjnych i zasad leasingu
       samochodów osobowych w ustawach o PDOP i PDOF

•    definicja samochodu osobowego
•    odpisy amortyzacyjne w przypadku pojazdów elektrycznych i pozostałych
•    składka AC a koszt uzyskania 
•    wydatki eksploatacyjne ( 100% lub 75%)
•    samochód osobowy „prywatny” a wydatki eksploatacyjne jako koszt uzyskania
•    umowa „leasingu operacyjnego” zawarta do 31-12-2018
•    umowy leasingowe zawarte w 2019 roku
•    leasing a wydatki eksploatacyjne
•    umowa najmu – dzierżawy zrównana z umowami leasingowymi
•    umowy najmu – dzierżawy zawarte na okres krótszy niż 6 m-cy
•    VAT naliczony przy nabyciu, leasingu samochodu osobowego
  -  amortyzacja samochodów osobowych oddawanych w dzierżawę, najem lub leasing
4.  Pytania uczestników


Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, 
(studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie 
nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania
 problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.
 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje 
zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach 
pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze


Henryk Grychtoł -Absolwent Wydziału Ekonomiki Przemysłu na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, studiów podyplomowych w zakresie prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim, a także studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Obecnie doktorant w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wpisany na listę doradców podatkowych pod nr wpisu 00815, posiada również certyfikat M.F. uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz  uprawnienia M.F.  do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa a także certyfikat ukończenia szkolenia dla trenerów. Doświadczony i wieloletni wykładowca, od 2004 roku regularnie prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego i księgowości, cen transferowych i dokumentacji podatkowej. Posiada rozległą wiedzę z zakresu sprawozdawczości finansowej, ustawy o rachunkowości oraz kodeksu spółek handlowych

 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO