Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATKI W DRUGIEJ POŁOWIE 2019r – ZMIANY W VAT i PIT

PODATKI W DRUGIEJ POŁOWIE 2019r – ZMIANY W VAT i PIT

Miasto:
Tarnów
Data rozpoczęcia:
2019-09-06
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
330,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu "PODATKI W DRUGIEJ POŁOWIE 2019r – ZMIANY W VAT i PIT"  

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami  dotyczące wyłącznie tematyki szkolenia .

Rozpoczęcie: godzina 9.00  ul Kopernika 8/2 w Tarnowie

 

Treści kształcenia:

 

 1. Kasy fiskalne 2019 – nowe regulacje, UCHWALONA USTAWA Z 15.03.2019, problemy praktyczne, 01.05.2019.
 2. uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
 • rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
 • nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku – JUŻ USTAWA! – jakie terminy instalacji nowych kas raportujących on-line z niej wynikają
 • czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń? – schemat wdrożenia
 • grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy?
 • system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
 • ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi
 • nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych
 • nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych
  1. Krótkie omówienie zmian w podatku VAT, które weszły w życie od 01.01.2019
  2. Ulga na złe długi w wersji 2019 roku, ważne przepisy przejściowe ( Dz.U. 2244/2018)
 • Opodatkowanie bonów jednokrotnego użytku i bonów otwartych. ( Dz.U. 2433/2018)
 • Zmiany w procedurze MOSS – w zakresie świadczenia usług elektronicznych. (Dz.U.2433/2018)
 1. Uchwalona zmiana w zakresie obowiązku fakturowania elektronicznego – 18.04.2019

  • Nowa ustawa w zakresie fakturowania elektronicznego w przypadku zamówień publicznych – wejście w życie 18.04.2019 (Dz.U 2191/2018) – kogo dotyczy obowiązkowo, tworzenie konta na platformie, wystawianie faktur, przyjmowanie faktur.
  1. Uchwalona zmiana ( Dziennik ustaw 1018/2019) w zakresie rejestru podatników VAT czynnych i obowiązku regulowania zobowiązań poprzez zgłoszony rachunek bankowy – 01.09.2019
  2. ◦ Kolejne uchwalone zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019
  • ◦ Konsekwencje w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej ( dziennik ustaw 1018/2019)
  1. Inne zmiany w podatku VAT – wejście w życie od 01.09.2019 i od 01.01.2020
   1. Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej wejście w życie – 01.01.2020
   • Zmiany w art.113 – obowiązek rejestracji niektórych podatników w podatku VAT
   • zmiany (kolejne) w zasadach wykreślania podatników z rejestru VAT
  • Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli w kolejnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT
  • Nowe sankcje, zmiany w przepisach o fakturowaniu, nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%) – wejście w życie od 01.09.2019
  1. Split Payment po roku obowiązywania – zmiany od 01.11.2019
  2. Split payment w praktyce po roku obowiązywania
  • Projekt zmian w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach – wejście w życie 01.09.2019
   • Nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” – załącznik numer 15
   • Likwidacja załączników 11,13,14
   • Likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
   • Likwidacja informacji VAT 27
   • Zmiany w zakresie deklaracji kwartalnych
   • Zmiany w zakresie fakturowania
   • Obowiązek prowadzenia rachunku firmowego dla niektórych podatników
   • Sankcje dla sprzedawcy i kupującego za nie stosowanie obowiązkowego split payment
   • Konsekwencje w ordynacji podatkowej i podatkach dochodowych ( 01.01.2020)
   • Nowe zapisy w obszarze możliwości używania środków zgromadzonych na rachunku VAT
  1. Sygnalizacja innych zmian w podatkach
   1. Zmiana od 01.08.2019 roku w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów osób do ukończenia 26 roku życia
   • zasady stosowania zwolnienia
   • źródła przychodów
   • zwolnienie z opodatkowania w kontekście Płatnika – oświadczenia
   • zasady stosowania w 2019 i odmienne zasady w 2020 roku
  • Planowane zmiany w podniesieniu kosztów uzyskania przychodów od 01.10.2019, skali podatkowej i ulgi w podatku
  • Ulga na złe długi w podatkach PIT i CIT od 01.01.2020
  1. Jeszcze o samochodzie – czyli samochód w podatkach dochodowych po zmianach od 01.01.2019, po pół roku obowiązywania przepisów – układamy, wyjaśniamy:
  2. ograniczenie kosztów amortyzacji
 • ograniczenie kosztów leasingu
 • ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
 • zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
 • ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
 • kiedy samochód jest wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej
 • ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku
 1. Zmiany w podatku VAT od 01.04.2020 i 01.07.2020 – JPK i deklaracja – sygnalizacja zmian.
 2. Panel dyskusyjny – omówienie najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku PIT/CIT/VAT

 

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Warunki płatności i rezygnacji:

 

Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać w terminie trzy dni przed realizacji szkolenia.

W przypadku rezygnacji  po otrzymaniu  informacji od Stowarzyszenia Księgowych  o realizacji szkolenia w planowanym terminie ponoszą Państwo 100% kosztów uczestnictwa.

 Rezygnacje należy przesłać w formie pisemnej na adres tarnow@skwp.pl

Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora.

Przelewu prosimy dokonać na konto


BOŚ O/TARNÓW 71 1540 1203 2001 4280 1317 0001 

 

Informacje o kadrze

Anna Kędzierska – Adamczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 21 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z 12 letnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

(14) 627-44-74
tel/fax. (14) 622-22-08
kom. 530 684 229

e-mail:  tarnow@skwp.pl

Biuro czynne:poniedziałek - piatek, 7.30 - 15.30

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: tarnow@skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO