Miasto:
Nowy Targ
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, po południu
Opłata:
330,- zł od osoby

SZKOLENIE: PODATEK  VAT w BUDŻECIE – zmiany

MIEJSCE: Nowy Targ  - Urząd Miasta  / sala 020 parter /

 

Data szkolenia: 29.08.2019 w godz. 9:30 – 15:00

 

W związku z ekspresowym trybem prac RM nad zmianami podatkowymi  od  września 2019

występują  bardzo istotne zmiany.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

Ważne zmiany

 

1.     Biała lista podatników

2.     Solidarna odpowiedzialność

3.     Obciążenie r-ku ,czy zlecenie przelewu – problemy

4.     Jak uniknąć negatywnych następstw błędnego przelewu przez jednostke

 

 

Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary od listopada 2019r

 

 • sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej  płatności
 • czy przy obowiązkowej podzielonej płatności będzie  można zapłacić zawięcej niż jedną fakturę ?
 • jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatki VAT będzie można zapłacić z rachunku VAT i z czego US będzie mógł dokonać zajęcia rachunku VAT?
 • Jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem

 

Nowa struktura JPK-v DEK i jej wpływ na rozliczenie VAT od lipca 2020 r

 

 •    terminy wdrożeń przez JST
 •    zasady wysyłania plików
 •    konsekwencje błędów w strukturze
 •    rozliczanie transakcji objętych VAT w nowej strukturze

 

Stawki podatku VAT oraz zwolnienia z opodatkowania .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Nowa matryca stawek VAT  od 2020r

 •    Wykaz aktualnych stawek podatku VAT ,stawka 23% stawki obniżone, oraz ich zastosowanie
 •     Zmiana  stawek podatkowych od stycznia 2020r

 

Zasady dokumentowania sprzedaży towarów i usług .

Zmiany od lipca 2019r oraz zasady wystawiania faktur elektronicznych

 

 •    Rodzaje faktur
 •    faktura zaliczkowa ,oraz duplikat faktury
 •    przechowywanie faktur
 •    terminy wystawiania faktur
 •    elementy faktury
 •    faktury i noty korygujące
 •    termin wystawiania faktur korygujących

   

Nowe zasady stosowania kas fiskalnych od 2020 r

 •   nowe zasady wystawiania paragonów
 •   nowe zasady wystawiania faktur do paragonów
 •   nowe regulacje dotyczące przeglądów technicznych kas.

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyka kursu, oraz nabycie umiejętności polegających na doskonaleniu posiadanej już wiedzy.

Forma zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach, brak obecności nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury.

Nieobecność należy zgłosić nie póżniej jak dwa dni przed rozpoczęciem  zajęć.

Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych, w przerwie serwis kawowy, oraz lunch

 

WYKŁDOWCA :  P. Małgorzata  Rzeszutek – specjalista z zakresu  podatku

                             dochodowego, długoletni wykładowca w SKwP

 

Koszt szkolenia  330,00 zł z materiałami

 

Kontakt   18 /2648780 

tel. kom:  530 682 665, 574 604 202
 

e-mail :  nowytarg@skwp.krakow.pl

 

ZAPRASZAMY

ul. Kazimierza Wielkiego 19
30-074

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

szkolenia@krakow.skwp.pl
biuro@krakow.skwp.pl

Santander 34 1910 1048 4000 5885 1121 0001