Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT w budżecie. Problemy praktyczne. Nowości 2019

Podatek VAT w budżecie. Problemy praktyczne. Nowości 2019

Miasto:
Nowy Sącz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
310,- zł od osoby,
zapisz się

PODATEK VAT W BUDŻECIE. PROBLEMY PRAKTYCZNE, NOWOŚCI 2019.

 

Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18
Rozpoczęcie godz. 9.30

 

Zakres tematyczny:

 

 1. PODATEK VAT W BUDŻECIE
 • płatnik VAT
 • czynności opodatkowane
 • czynności wewnętrzne
 1. USYSTEMATYZOWANIE WIEDZY Z ZAKRESU PODATKU VAT
 • dokumentowanie sprzedaży - dokumenty, terminy, ogólny obowiązek podatkowy, szczególny moment powstania obowiązku podatkowego,
 • faktury i inne dokumenty sprzedaży - usystematyzowanie wiedzy: zasady wystawiania, korygowania, faktury szczególne, wskazówki praktyczne, pułapki, planowane zmiany,
 • dokumentowanie transakcji wewnętrznych - noty
 • kasa fiskalna w jednostce budżetowej - zasady stosowania, planowane zmiany, zwolnienia
 • podatek należny w praktyce: zasady ustalania podstawy opodatkowania, stawki, wykazywanie i rozliczanie,
 • specyfika wynikająca z centralizacji w budżecie
 • podatek naliczony - zasady odliczania, terminy, dokumenty,
 • prewskaźnik i współczynnik w podatku VAT ( zasady ustalania, obliczania, korygowania, możliwość odstąpienia od odliczania podatku VAT - w ustawie i w praktyce)
 1. KOREKTA ROCZNA
 • zasady korygowania
 • różne grupy wydatków i różny czas kontroli
 • korekta według prewskaźnika i według współczynnika w VAT
 1. DEKLARACJA VAT I PLANOWANE ZMIANY W 2019/2020 ROKU
 • zasady wypełniania
 • zasady składania
 • korekty deklaracji
 • informacje podsumowujące
 1. PODATNIK VAT CZYNNY, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Z 2019 ROKU
 • konieczność weryfikacji statusu kontrahentów
 • konsekwencje dokonania transakcji z podatnikiem wykreślonym z rejestru podatników czynnych
 • nowe planowane rozwiązania w zakresie rejestru podatników czynnych
 • problemy praktyczne
 • sankcje i zagrożenia
 1. JPK W PRAKTYCE, PLANOWANE ZMIANY OD LIPCA 2019
 • dla kogo ewidencja VAT obowiązkowo od 01.01.2018
 • co musi zawierać nowa wersja JPK VAT (3)
 • problemy praktyczne związane z dokumentacją i wysyłaniem JPK VAT
 • od kiedy i jakie struktury na żądanie
 • kto nie musi wysyłać ewidencji
 • czy nadal muszę mieć ewidencję papierową
 • jak korygować błędy w JPK
 1. FAKTURA W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ

- zasady wystawiania i korygowania faktur

- odmienności w fakturach jednostek budżetowych

- e-Faktury po zmianach 18.04.2019

- problemy praktyczne z fakturami i refakturami

 1. KASY FISKALNE W JENDOSTKACH BUDŻETOWYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN 01.05.2019 ROKU

- zasady stosowania kas fiskalnych

- odmienności w jednostkach budżetowych

- kasy fiskalne raportujące on-line oraz inne rodzaje kas fiskalnych

- zmiany w zasadach stosowania kas fiskalnych od 01.05.2019 ( nowe zapisy ustawy i rozporządzenie)

 1. SPLIT PAYMENT W BUDŻECIE, PLANOWANE ZMIANY OD 01.09.2019
 • uchwalone zmiany w zakresie regulowania należności wynikających z faktur VAT
 • „dobrowolność” w zakresie stosowania split payment
 • split payment a finanse publiczne
 • ograniczona możliwość korzystania z zasobów podatku VAT
 • praktyka, zagrożenia, korzyści.
 1. KARY I SANKCJE
 • sankcje z ustawy karno-skarbowej
 • sankcje z kodeksu karnego
 • osoba odpowiedzialna
 • kary porządkowe
 1. PANEL DYSKUSYJNY - najnowsze orzecznictwo i interpretacje w zakresie podatku VAT w budżecie.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

Santander Bank O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Anna Kędzierska-Adamczyk

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO