PODATEK VAT W 2019 roku

Miasto:
Nowy Sącz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
330,- zł od osoby,
zapisz się

„ PODATEK VAT W 2019r.”

TERMIN: 15.03.2019r godz. 9.30

WYKŁADOWCA: Marcin Górski

ODPŁATNOŚĆ: 330 zł od jednego uczestnika

Opłatność dla członków SKwP O/T Nowy Sącz  300 zł

 

Cel szkolenia:

Szkolenie dotyka problematyki najczęściej występującej przy rozliczaniu VAT w firmie. Szkolenie jest aktualne na rok 2019. Szkolenie prowadzi doradca podatkowy, praktykujący na co dzień doradztwo podatkowe podmiotom gospodarczym z różnych branż.

Uczestnicy poznają zmiany do ustawy i co istotniejsze jak to wpłynie na ich codzienne obowiązki zawodowych. Ponadto, na szkoleniu uczestnicy otrzymają praktyczne wskazówki do natychmiastowego stosowania w odniesieniu do każdego z omawianych tematów programu szkolenia. Zagadnienia te mają charakter uniwersalny i większość z nich na pewno dotyczy firmy uczestnika.

Szkolenie dedykowane głównie pracownikom pionu księgowości, osobom wystawiającym faktury oraz rozliczającym zakupy w firmie. 

 

Zakres tematyczny:

 1. Zmiany w VAT 2019.
 2. Omówienie bieżących problemów z dostawami towarów.
 • Moment dokonania dostawy towarów.
 • Uzgodnienia co do warunków transportu w praktyce.
 • Data sprzedaży a data obowiązku podatkowego.
 • Dostawa z montażem.
 • Dostawa za granicę (WDT, eksport).
 • WNT Zaliczki.
 1. Problematyka świadczenia usług.
 • Moment wykonania usługi.
 • Protokoły, raporty i inne dokumenty potwierdzające wykonanie usługi a VAT.
 • Usługa ciągła. Częściowe wykonanie usługi.
 • Moment wykonania usługi/data sprzedaży/obowiązek podatkowy.
 • Usługi na odwrotnym obciążeniu.
 • Refakturowanie.
 • Import i eksport usług.
 1. Podstawa opodatkowania. Zwolnienia.
 • Co doliczać do ceny?
 • Kiedy świadczenia są kompleksowe?
 • Media i inne koszty przy najmie.
 • Korekta podstawy opodatkowania.
 • Właściwe kursy walut.
 • Najistotniejsze zwolnienia z VAT. Ubezpieczenia. Finanse. Szkolenia
 1. Podatek naliczony.
 • Należyta staranność. Jak uzyskać ochronę?
 • Terminy odliczenia VAT.
 • Ograniczenia ustawowe.
 • Błędy i pomyłki a prawo do odliczenia.
 • Wydatki pracownicze i marketingowe.
 • Split payment a prawo do odliczenia VAT.
 1. Najistotniejsze problemy z fakturowanie i kasami fiskalnymi.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Marcin Górski

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO