Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT: ustalanie podstawy opodatkowania, podatek VAT naliczony, samochód osobowy od A - Z, a podatek VAT - warsztaty praktyczne

Podatek VAT: ustalanie podstawy opodatkowania, podatek VAT naliczony, samochód osobowy od A - Z, a podatek VAT - warsztaty praktyczne

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: ”Podatek VAT: ustalanie podstawy opodatkowania, podatek VAT naliczony, samochód osobowy od A - Z, a podatek VAT - warsztaty praktyczne”


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

1. Ustalanie podstawy opodatkowania, a w tym:

- opodatkowanie VAT sprzedaży toreb na zakupy z tworzyw sztucznych,

- podstawa opodatkowania VAT a podatek od nieruchomości,

- roboty betoniarskie - jak wystawić fakturę,

- rozliczenie usługi budowlanej nabytej w celu świadczenia innej usługi niż budowlana,

- aport jako odpłatna dostawa towarów w świetle ustawy o VAT,

- świadczenie nieodpłatnych usług na rzecz członka rodziny a podatek VAT,

- przekazanie pakietów medycznych pracownikom,

- brak zapłaty za sprzedany towar a prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT.

2. Podatek VAT naliczony, w tym:

- odliczenie VAT od zakupu usług gastronomicznych i noclegowych - prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez wykonawcę zastępczego,

- odliczenie VAT z faktur za naprawę samochodu, gdy koszty naprawy w kwocie brutto sfinansował ubezpieczyciel,

- rozliczania VAT od zakupów opłacanych kartą paliwową,

- odliczanie VAT z faktur wystawionych przez podmioty oczekujące na wpis do rejestru podatników VAT,

- prywatne dane nabywcy na fakturze a prawo do odliczenia VAT,

- odwrotne obciążenie VAT, gdy sprzedawca stosuje metodę kasową,

- odliczenie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków,

- korekta sprzedaży paragonowej rabat pośredni od podmiotu z UE - obowiązek zmniejszenia VAT naliczonego.

3. Samochód osobowy od A do Z, a podatek VAT, w tym:

- odliczanie VAT od samochodów służbowych wynajmowanych pracownikom,

- sprzedaż samochodu osobowego, a ustalenie stawki VAT,

- okres korekty, a sprzedaż samochodu osobowego.

4. Należyta staranność, a kwestia odpowiedzialności karno-skarbowej na gruncie VAT.

5. Klauzula obejścia prawa podatkowego w zakresie podatku VAT, a obowiązki podatnika VAT.

6. Przegląd bieżącego orzecznictwa sądowego i interpretacji podatkowych w zakresie podatku VAT.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest Pan Witold Furman - wieloletni wykładowca SKwP w Krakowie.

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO