Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT 2019 W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM. UCHWALONE ZMIANY

PODATEK VAT 2019 W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM. UCHWALONE ZMIANY

Miasto:
Olkusz
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, wt
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się


Szkolenie:  

„PODATEK VAT 2019 W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM” 
 Uchwalone zmiany, 


 Miesiąc Maj 2019 to najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług: kasy online, rewolucyjne „polskie” wyroki TSUE, „biała lista” podatników VAT, MDR-3 składana wraz z deklaracją VAT-7 i VAT-7K 
Szanowni Państwo,
W kwietniu 2019 r. uchwalono dwie kolejne nowelizacje ustawy o VAT określające harmonogram wdrożenia kas online oraz wprowadzająca „białą listę” podatników VAT. Rachunki bankowe podane w tej liście będą miały istotne znaczenie dla zaliczenia wydatków w czasie kosztów uzyskania przychodów. Poza tym zapadły dwa rewolucyjne wyroki TRUE, które mają wpływ na dokumentowanie oraz rozliczanie tego podatku: jeden dotyczy obowiązku podatkowego w usługach budowlanych, drugi odliczenia z tytułu zakupu usług gastronomicznych i noclegowych. Podatnicy mają nowe obowiązki składania wraz z deklaracjami VAT-7 i VAT-7K informacji MDR-3: dotyczy to podmiotów będących tzw. kwalifikowanymi korzystającymi. Jest to bardzo uciążliwy obowiązek, ponieważ informacja ta składana jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia. Dla określonej listy towarów i usług zostanie również wprowadzona obowiązkowa podzielona płatność.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 10.00.
 
Treść szkolenia:


 PODATEK VAT 2019 W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM.                                                                 
 UCHWALANE ZMIANY W TRAKCIE ROKU

1.    WYROK TSUE   Z DNIA 2 MAJA 2019 W  POLSKIEJ SPRAWIE – skutki w zakresie powstawania obowiązku podatkowego w robotach budowlanych, czy protokoły maja znaczenie?
2.    WYROK TSUE W SPRAWIE KART PALIWOWYCH – KONSEKWENCJE W ODLICZANIU VAT
3.    WYROK TSUE W SPRAWIE ODLICZANIA VAT OD USŁUG GASTRONOMICZNYCH I NOCLEGOWYCH 
4.    ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA  2019 WYNIKAJĄCE Z UCHWALONEJ W DNIU 12 KWIETNIA 2019 ROKU USTAWY O VAT:
- nowy rejestr dla potrzeb  VAT, odpowiedzialność solidarna w przypadku błędnego przelewu, sposoby unikania ryzyka

5.    ZMIANY  OD 1 WRZEŚNIA 2019 !!!!!! WYNIKAJĄCE Z PROJEKTOWANEJ NOWEJ USTAWY  DOT.M.IN.
- OBOWIĄZKOWEJ PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
- LIKWIDACJI ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
- ZMIAN  W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SOLIDARNEJ
- OTWIERANIA  RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH ITP

6.    NOWA MATRYCA STAWEK VAT – PROJEKT PO ZMIANIE
-  wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT, zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników, wprowadzenia instytucji wiążącej informacji stawkowej, "przełożenia" obecnego PKWiU na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług)
7.    LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT -7 
- wprowadzenie  obowiązek przesyłania w formie JPK ewidencji i deklaracji VAT jako jednego pliku nazywanego JPK_VDEK, modyfikacja zakres prowadzonej ewidencji i danych przekazywanych do Ministerstwa Finansów, wprowadzenie  sankcje za nieprawidłowe przesyłanie plików JPK_VDEK.
8.    OBOWIĄZKOWE  FAKTURY  ELEKTRONICZNE – KOMENTARZ DO ZMIANY WPROWADZONEJ  OD 18 KWIETNIA 2019 ROKU
9.    OMÓWIENIE WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE ZMIAN OD  1 MAJA  2019   I  REALIZACJI  OBOWIĄZKÓW  DO 31.05.2019 DOTYCZĄCYCH   KAS REJESTRUJĄCYCH

10.    PRZEDSTAWIENIE AKTUALNEGO NA DZIEŃ SZKOLENIA ETAPU WPROWADZANIA INNYCH, DODATKOWYCH ZMIAN NA ROK 2019 
-   np. import towarów itp.
- możliwość przesyłania faktur VAT RR elektronicznie, 
- dostosowanie przepisów ustawy do orzecznictwa ETS (Kozuba Premium Selection) w zakresie opodatkowania nieruchomości, zmiany w zakresie spraw celnych, 
- podawanie NIP na paragonie jako warunku koniecznego do wystawienia faktury 

11.    NAJNOWSZE  ORZECZENIA SĄDOWE
- interpretacje  skomplikowanych przepisów przez  NSA i WSA
12.    PRAKTYKA  INTERPRETACYJNA ORGANÓW  PODATKOWYCH W WYBRANYCH, SZCZEGÓLNIE ISTOTNYCH POD KĄTEM RYZYKA  FINANSWOEGO, TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH
13.    Konsultacje indywidualne
 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze


Wykładowcą na kursie jest ceniony ekspert podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów, długoletni współpracownik SKwP cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO