Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT 2019 W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM. OBSZARY RYZYKA W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM UCHWALANE ZMIANY, KTÓRE MAJĄ WEJŚĆ W ŻYCIE OD 1 MAJA 2019, 1 CZERWCA 2019 i 1 WRZEŚNIA 2019

PODATEK VAT 2019 W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM. OBSZARY RYZYKA W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM UCHWALANE ZMIANY, KTÓRE MAJĄ WEJŚĆ W ŻYCIE OD 1 MAJA 2019, 1 CZERWCA 2019 i 1 WRZEŚNIA 2019

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-04-16
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie:  

PODATEK VAT 2019 W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM” - Obszary ryzyka w obrocie krajowym i zagranicznym. Uchwalone zmiany, które mają wejść w życie 1 maja 2019, 1 czerwca 2019 i 1 września 2019.

 

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Rozpoczęcie o godzinie 10.00.
 
Treść szkolenia:


 PODATEK VAT 2019 W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM.                                                                 
 OBSZARY RYZYKA W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM UCHWALANE ZMIANY,KTÓRE MAJĄ WEJŚĆ     
W ŻYCIE  OD 1 MAJA 2019,  1 CZERWCA 2019 i 1 WRZEŚNIA 2019


1.KASY ON- LINE W SEJMIE:
- kto i kiedy musi wymieniać kasy
- nowe obowiązki raportowania
- do kiedy można używać dotychczasowe kasy
- ulga na zakup kasy po zmianach
2. ZMIANA STAWEK VAT – DUŻA NOWELIZACJA USTAWY O VAT:
- różne daty wejścia w życie poszczególnych regulacji
- zmiana nomenklatury dla towarów
- zmiana identyfikowania usług dla potrzeb VAT
- jak otrzymać już w tym roku wiążącą informację podatkową w zakresie prawidłowego stosowania stawek VAT
- zakres ochrony jaki daje WIS
3. KOLEJNA PLANOWANA ZMIANA DO VAT:
- stworzenie nowej bazy podatników jako narzędzia uszczelniającego system podatku VAT (zakres danych, połączenie  wielu baz w jedną)
- nowy obowiązek dokonywania płatności na rachunek bankowy zawarty w bazie
- negatywne konsekwencje w przypadku płatności na rachunek niezamieszczony w bazie
- jak wyeliminować negatywne konsekwencje w przypadku zapłaty na rachunek bankowy niewymieniony w bazie
4. OBSZARY RYZYKA W PODATKU VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH (w oparciu o orzeczenia sądowe oraz interpretacje podatkowe):
-  ryzyka związane z odliczaniem VAT (wady faktury, duplikaty, faktury niezapłacone itp.)
- ryzyka związane z wystawianiem faktur korygujących
- ryzyka nieterminowego wykazywania podatku VAT należnego (w szczególności w procedurze refakturowania)
- reprezentacja i reklama – ryzyka braku podatku VAT oraz braku fiskalizacji
5. OBSZARY RYZYKA W PODATKU VAT W TRANSAKCJACH ZAGRANICZNYCH:
- transakcje wielostronne m.in. polski podatnik drugim w kolejności (sposób fakturowania i rozliczania)
- ryzyka związane z importem usług
- refakturowanie  usług w obrocie międzynarodowym – problemy w rozliczaniu oraz dokumentowaniu przenoszenia kosztów
6. PYTANIA UCZESTNIKÓW

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków, ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.


 
Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr  5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).
 
Informacja o kadrze


Wykładowcą na kursie jest ceniony ekspert podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów, długoletni współpracownik SKwP cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO