Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT 2019 W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM - UCHWALANE ZMIANY W TRAKCIE ROKU 2019

PODATEK VAT 2019 W AKTUALNYM STANIE PRAWNYM - UCHWALANE ZMIANY W TRAKCIE ROKU 2019

Miasto:
Chrzanów
Data rozpoczęcia:
2019-06-14
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pt
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4, godzina rozpoczęcia 10.00.

 

Treści kształcenia:

 

1.    WYROK TSUE   Z DNIA 2 MAJA 2019 W  POLSKIEJ SPRAWIE – skutki w zakresie powstawania obowiązku podatkowego w robotach budowlanych, czy protokoły maja znaczenie?
2.    WYROK TSUE W SPRAWIE KART PALIWOWYCH – KONSEKWENCJE W ODLICZANIU VAT
3.    WYROK TSUE W SPRAWIE ODLICZANIA VAT OD USŁUG GASTRONOMICZNYCH I NOCLEGOWYCH 
4.    ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA  2019 WYNIKAJĄCE Z UCHWALONEJ W DNIU 12 KWIETNIA 2019 ROKU USTAWY O VAT:
- nowy rejestr dla potrzeb  VAT, odpowiedzialność solidarna w przypadku błędnego przelewu, sposoby unikania ryzyka
5.    ZMIANY  OD 1 WRZEŚNIA 2019  WYNIKAJĄCE Z PROJEKTOWANEJ NOWEJ USTAWY  DOT.M.IN.
- OBOWIĄZKOWEJ PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
- LIKWIDACJI ODWROTNEGO OBCIĄŻENIA
- ZMIAN  W ZAKRESIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SOLIDARNEJ
- OTWIERANIA  RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH ITP
6.    LIKWIDACJA DEKLARACJI VAT -7 
- wprowadzenie  obowiązek przesyłania w formie JPK ewidencji i deklaracji VAT jako jednego pliku nazywanego JPK_VDEK, modyfikacja zakres prowadzonej ewidencji i danych przekazywanych do Ministerstwa Finansów, wprowadzenie  sankcje za nieprawidłowe przesyłanie plików JPK_VDEK.
7.    OBOWIĄZKOWE  FAKTURY  ELEKTRONICZNE – KOMENTARZ DO ZMIANY WPROWADZONEJ OD 18 KWIETNIA 2019 ROKU
8.    OMÓWIENIE WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE ZMIAN OD  1 MAJA  2019   I  REALIZACJI  OBOWIĄZKÓW  DO 31.05.2019 DOTYCZĄCYCH   KAS REJESTRUJĄCYCH

9.    PRZEDSTAWIENIE AKTUALNEGO NA DZIEŃ SZKOLENIA ETAPU WPROWADZANIA INNYCH, DODATKOWYCH ZMIAN NA ROK 2019 
-   np.import towarów itp.
- możliwość przesyłania faktur VAT RR elektronicznie, 
- dostosowanie przepisów ustawy do orzecznictwa ETS (Kozuba Premium Selection) w zakresie opodatkowania nieruchomości, zmiany w zakresie spraw celnych, 
- podawanie NIP na paragonie jako warunku koniecznego do wystawienia faktury.
10.    NAJNOWSZE  ORZECZENIA SĄDOWE
- interpretacje  skomplikowanych przepisów przez  NSA i WSA
 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 

Wykładowcą na kursie jest ceniony ekspert podatku VAT na terenie Chrzanowa i Oświęcimia, specjalista w dziedzinie podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów, długoletni współpracownik SKwP.
Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO