Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT 2019 R. REWOLUCYJNE ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019

PODATEK VAT 2019 R. REWOLUCYJNE ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-09-05
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu:  PODATEK VAT 2019 R. REWOLUCYJNE ZMIANY OD 1 WRZESNIA 2019 R


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.


Rozpoczęcie: godzina 10.00

 
Treści kształcenia: 


Od 1 września 2019 r  Ministerstwo Finansów  wprowadza obowiązkowo  mechanizm podzielnej płatności (Split payment)  , który obejmuje bardzo dużo różnego rodzaju czynności. Jednocześnie zlikwidowany zastanie mechanizm odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności. Oznacza to ogromną rewolucję podatku Vat. Już za 3-miesiace m.in. dla podmiotów z branży budowlanej , samochodowej , stalowej w istocie dla każdego podatnika , który wykonuje czynności opodatkowane nabywa czynności tego typu. Fundamentalne znaczenie ma wyrok TSUE w sprawie kart paliwowych- każdy podatnik mający cokolwiek wspólnego z kartami paliwowymi staje przed zadaniem modyfikacji rozliczeń kart paliwowych , które zdaniem TSUE stanowią usługę finansową niedającą prawa do odliczenia VAT. Należy też również zwrócić uwagę na zmiany w zakresie sposobu raportowania VAT- w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7 pojawi się nowa struktura JPK_VDEK, dodatkowo planowane jest wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucje w stawkach VAT. Nie mniej istotne znaczenie ma wprowadzenie poszerzonej bazy podatników VAT czynnych (biała lista), z czym związane jest udostępnienie danych o rachunkach bankowych  i sankcji przewidzianych w tym zakresie . Ogromne znaczenie mają zmiany wynikające z prawa wspólnotowego w zakresie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych oraz przewidujące wprowadzenie elektronicznych kas fiskalnych .


Program szkolenia przekazany zostanie w późniejszym terminie


Metody pracy:


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia:


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)


Warunki płatności i rezygnacji:


 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty wymaganej  kwoty w dniu szkolenia gotówką lub 7-14 dni po szkoleniu w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Nr Rachunku bankowego BS 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001 


Informacje o kadrze:


Wykładowca  : Trener MF , bardzo ceniony wykładowca , cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO