Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT 2019 R. REWOLUCYJNE ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019

PODATEK VAT 2019 R. REWOLUCYJNE ZMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019

Miasto:
Olkusz
Data rozpoczęcia:
2019-09-05
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Nazwa Kursu:  PODATEK VAT 2019/2020 R. REWOLUCYJNE ZMIANY OD 1 WRZESNIA 2019 R


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:


Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.


Rozpoczęcie: godzina 10.00

 
Treści kształcenia: 


Od 1 września 2019 r  Ministerstwo Finansów  wprowadza obowiązkowo  mechanizm podzielnej płatności (Split payment)  , który obejmuje bardzo dużo różnego rodzaju czynności. Jednocześnie zlikwidowany zastanie mechanizm odwrotnego obciążenia i solidarnej odpowiedzialności. Oznacza to ogromną rewolucję podatku Vat. Już za 3-miesiace m.in. dla podmiotów z branży budowlanej , samochodowej , stalowej w istocie dla każdego podatnika , który wykonuje czynności opodatkowane nabywa czynności tego typu. Fundamentalne znaczenie ma wyrok TSUE w sprawie kart paliwowych- każdy podatnik mający cokolwiek wspólnego z kartami paliwowymi staje przed zadaniem modyfikacji rozliczeń kart paliwowych , które zdaniem TSUE stanowią usługę finansową niedającą prawa do odliczenia VAT. Należy też również zwrócić uwagę na zmiany w zakresie sposobu raportowania VAT- w miejsce pliku JPK_VAT i deklaracji VAT-7 pojawi się nowa struktura JPK_VDEK, dodatkowo planowane jest wprowadzenie Centralnego Rejestru Faktur oraz rewolucje w stawkach VAT. Nie mniej istotne znaczenie ma wprowadzenie poszerzonej bazy podatników VAT czynnych (biała lista), z czym związane jest udostępnienie danych o rachunkach bankowych  i sankcji przewidzianych w tym zakresie . Ogromne znaczenie mają zmiany wynikające z prawa wspólnotowego w zakresie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych oraz przewidujące wprowadzenie elektronicznych kas fiskalnych .

Zakres tematyczny

VAT 2019/2020  

* ZMIANY WPROWADZANE W 2019 ROKU W ZAKRESIE PODATKU VAT W TYM OD 1 WRZEŚNIA  i 1 LISTOPADA 2019 ROKU

* UPORZĄDKOWANIE  UCHWALONYCH PRZEZ SEJM ZMIAN Z  PODZIAŁEM NA  DATY WEJŚCIA ICH W ŻYCIE:

- 1 WRZEŚNIA 2019

- 1 LISTOPADA 2019

- 1 STYCZNIA 2020

- 1 KWIETNIA 2020

- 1 LIPCA 2020

1.Kasy on- line – omówienie wątpliwości, w tym dot. rozliczanie ulgi na zakup kasy

2.Nowy plik JPK_ VAT zamiast deklaracji –uchwalona zmiana:

            - kto i kiedy musi składać nowy plik

            - konsekwencje pomyłek

            - w jakich przypadkach należy się kara 500 zł za błąd?

-nowe terminy w jakich należy poprawiać  pliki i błędy w ewidencji

- zmiana zasad ujmowania w pliku  faktur wystawionych do sprzedaży zafiskalizowanej

3. Faktura  do paragonu –UCHWALONA PRZEZ SEJM REWOLUCJA W USTAWIE O VAT

            - znaczące ograniczenia w wystawianiu faktur do paragonów

            - zakazy wystawiania faktur

            - kary za wystawienie faktury pomimo zakazu

          dla wystawcy faktury

- kary za wystawienie faktury pomimo zakazu dla odbiorcy faktury

- przepisy przejściowe (co z paragonami  wystawionymi przed zmianą?)

KOLEJNE UCHWALONE ZAMIANY OD 1 WRZEŚNIA 2019:

4. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia  skutkująca zmianą zasady stosowania zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych.

5.Nowa wysokość sankcji w podatku VAT.

6.Zakaz stosowania  zwolnienia z VAT dla wybranych – nowych – czynności. Kwota 200 000 już nie chroni.

7.Zmiany w zakresie wykreślania podatnika z rejestru VAT oraz przywracania statusu podatnika VAT czynnego.

8.Zmiany w zakresie w zakresie faktury VAT RR

9.Zmiany w zakresie wykazywania zwrotu podatku VAT w terminie 25 dni.

10. Nowy wykaz podatników prowadzących działalność gospodarczą określony ustawą o VAT:

- kogo obejmuje nowy wykaz

- dane zamieszczane w wykazie

- aktualizacja danych

- wniosek o sprostowanie danych

11.Przypadki obowiązkowego dokonywania przelewu należności na rachunek bankowy wskazany w wykazie

- kogo dotyczy

-sposób ustalania na potrzeby nowego obowiązku limitu  15.000 zł

12.Konsekwencje w podatku VAT dokonania przelewu na rachunek inny niż zamieszczony w wykazie oraz sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności finansowej

UCHWALONE ZMIANY OD 1 LISTOPADA 2019:

13.Obowiązkowa podzielona płatność – SKOMPLIKOWANE ZAPISY USTAWOWE:

- kogo dotyczy

- jakich transakcji dotyczy

- dodatkowe elementy faktury

- zmienione zasady korzystania z rachunku VAT

- konsekwencje na gruncie ustawy o VAT braku dokonania płatności przy zastosowaniu split payment pomimo takiego obowiązku

- jak unikać konsekwencji finansowych (sankcji) w przypadku popełnienia błędu

14. Zmiany stawek VAT –od 1 listopada 2019

15. Po co podatnikowi WIS? – zmiany od 1 listopada 2019

14. NOWA MATRYCA STAWEK VAT – co trzeba wiedzieć już dziś.

15. NOWY PLIK JPK_VAT – ZAMIAST DEKLARACJI- uchwalona ustawa:

- terminarz wdrażania

- za jakie błędy i w jakich przypadkach stosuje się karę w wysokości 500 zł.

16. Pytania uczestników

 

 

 

Metody pracy:


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.


Efekty kształcenia:


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
•    wzbogacenie posiadanej wiedzy z prezentowanego tematu,
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:


Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)


Warunki płatności i rezygnacji:


 Płatnik zobowiązuje się do wpłaty wymaganej  kwoty w dniu szkolenia gotówką lub 7-14 dni po szkoleniu w terminie ustalonym przez Organizatora. Zwrot zaliczki jest możliwy w przypadki pisemnego zgłoszenia rezygnacji z udziału najpóźniej do 3 dni roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Nr Rachunku bankowego BS 86 8450 0005 0050 0551 8853 0001 


Informacje o kadrze:


Wykładowca  : Trener MF , bardzo ceniony wykładowca , cieszący się dużym uznaniem uczestników szkoleń 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY  !!! biuro@olkusz.skwp.pl  tel./ fax 32 754-47-48 530-684-181
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 032 754 47 48

e-mail: biuro@olkusz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek 9.00 - 14.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@olkusz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO