Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK VAT 2019 - OMÓWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE VAT WCHODZĄCYCH W ŻYCIE W 2019 ROKU

PODATEK VAT 2019 - OMÓWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE VAT WCHODZĄCYCH W ŻYCIE W 2019 ROKU

Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
pt
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.


Miejsce przeprowadzenia kursu: MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4. godz. 10.00. 

 

Treści kształcenia:

 

1.    ZASADY ROZLICZANIA  VAT PO ZMIANACH NA PRZYKŁADZIE RZECZYWISTYCH TRANSAKCJI.

- zmiany w zakresie wnioskowania o zwrot VAT
- zmiany w zakresie sprzedaży  bonów i voucherów, 
- zmiany w zakresie opodatkowania świadczenia usług elektronicznych dla osób prywatnych zamieszkałych na terenie Unii Europejskiej
- zmiany w zakresie wierzytelności nieściągalnych (ulga na złe długi), problemy z odliczaniem VAT z duplikatów faktur
- zmiany w zakresie kas rejestrujących – NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZWOLNIEŃ Z  REJESTRACJI NA KASIE FISKALNEJ W 2019 ROKU - MNIEJ ZWOLNIEŃ I NOWE WARUNKI
- zmiany w zakresie zwolnień z VAT
- zmiany w zakresie definicji powiązań

2.    NOWA DEKLARACJA VAT-7  - WERSJA NR 19 – OD 1 STYCZNIA 2019
3.    POZOSTAŁE  ZMIANY UCHWALONE I PLANOWANE  NA ROK 2019:

- zmiany w zakresie fakturowanie – nowa ustrukturyzowana faktura elektroniczna (zmiany uchwalone)
- wiążąca informacja stawkowa, zmiana klasyfikacji
- inne

4.    NIEODPŁATNE DOSTAWY TOWARÓW I NIEODPŁATNE ŚWIADCZENIE USŁUG:
- dla kontrahentów 
- dla pracowników
- kiedy należy opodatkować w/w czynności
- kiedy istnieje prawo do odliczenia VAT
- rozdawanie prezentów przez agencje reklamowe – zasady wystawiania faktur
- bony i vouchery dotyczące w/w transakcji – rewolucja w VAT od 2019 roku!!!

5.    NAJNOWSZE ORZECZENIA SĄDOWE oraz INTERPRETACJE PODATKOWE W ZAKRESIE:
- odliczania VAT od wydatków samochodowych
- opodatkowania zachęt finansowych
- wystawiania faktur za usługi najmu
- procedury odwrotnego obciążenia
- inne

6. „PUŁAPKI” w zasadach korzystania ze zwolnień z rejestracji na kasie fiskalnej, w tym m.in.:
- czy prezenty należy rejestrować na kasie (np. alkohol)?
- czy sprzedaż na rzecz pracowników telefonów komórkowych podlega bezwzględnej fiskalizacji?

7.    SUKCESJA PRZEDSIĘBIORSTWA OSOBY FIZYCZNEJ A VAT – problemy z odliczaniem VAT z faktur zakupowych wystawionych z firmy zmarłego podatnika.

 

 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 
Wykładowca podatku VAT na terenie Chrzanowa i Oświęcimia, specjalista i ekspert w dziedzinie podatku od towarów i usług. Trener Ministerstwa Finansów, długoletni współpracownik SKwP.
Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO