Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT 2019 - aktualny stan prawny

Podatek VAT 2019 - aktualny stan prawny

Miasto:
Nowy Sącz
Terminy:
Typ:
jednodniowe
Tryb:
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Podatek VAT 2019 - aktualny stan prawny

Rozpoczęcie: godz. 9.30
Miejsce szkolenia: sala wykładowa SKwP O/Nowy Sącz ul. Kochanowskiego 18

Zakres tematyczny:

 1. Kasy fiskalne 2019 – nowe regulacje, UCHWALONA USTAWA Z 15.03.2019, problemy praktyczne, 01.05.2019.
 • uchwalone zmiany w ustawie o VAT i rozporządzeniu w sprawie kas fiskalnych, warunków technicznych i zwolnień z obowiązku stosowania,
 • rodzaje kas fiskalnych na rynku i dopuszczalne terminy ich stosowania
 • nowe zasady ewidencjonowania obrotu w 2019 roku – JUŻ USTAWA! – jakie terminy instalacji nowych kas raportujących on-line z niej wynikają
 • czy i od kiedy obowiązek instalowania nowych urządzeń?  - schemat wdrożenia
 • grupy podatników zobligowane do wymiany kas i konsekwencje w uldze z tytułu ponownej instalacji nowej kasy – od kiedy?
 • system e-paragonów – od kiedy i jak będzie działać?
 • ulga z tytułu zakupu i wymiany urządzeń fiskalnych, zasady zwrotu ulgi
 • nowe sankcje za brak stosowania kas fiskalnych
 • nowe zapisy rozporządzenia w sprawie stosowania kas fiskalnych
 1. Krótkie omówienie zmian w podatku VAT, które weszły w życie od 01.01.2019
 • Ulga na złe długi w wersji 2019 roku, ważne przepisy przejściowe ( Dz.U. 2244/2018)
 • Opodatkowanie bonów jednokrotnego użytku i bonów otwartych. ( Dz.U. 2433/2018)
 • Zmiany w procedurze MOSS – w zakresie świadczenia usług elektronicznych. (Dz.U.2433/2018)
 1. Uchwalona zmiana w zakresie obowiązku fakturowania elektronicznego - 18.04.2019
 • Nowa ustawa w zakresie fakturowania elektronicznego w przypadku zamówień publicznych – wejście w życie 18.04.2019 (Dz.U 2191/2018) - kogo dotyczy obowiązkowo, tworzenie konta na platformie, wystawianie faktur, przyjmowanie faktur.
 1. Uchwalona zmiana ( Dziennik ustaw 1018/2019) w zakresie rejestru podatników VAT czynnych i obowiązku regulowania zobowiązań poprzez zgłoszony rachunek bankowy - 01.09.2019
 • Kolejne uchwalone zmiany w zakresie zasad rejestracji podatników VAT, informacji ujawnianych w rejestrze prowadzonym przez KAS, sankcje za regulowanie zobowiązań na inny niż zgłoszony rachunek bankowy (wejście w życie 01.09.2019
 • Konsekwencje w podatkach dochodowych i ordynacji podatkowej ( dziennik ustaw 1018/2019)
 1. Inne zmiany w podatku VAT - wejście w życie 01.09.2019
 • Zmiany ustawy VAT w zakresie fakturowania sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy fiskalnej oraz nowe sankcje, zmiany w przepisach o fakturowaniu, nowe sankcje oraz nowe zobowiązania dodatkowe ( 15% i 100%) wejście w życie – 01.09.2019
 •  zmiany w art.113 – obowiązek rejestracji niektórych podatników w podatku VAT
 • zmiany (kolejne) w zasadach wykreślania podatników z rejestru VAT
 • Nowa definicja „pierwszego zasiedlenia” budynku lub budowli w kolejnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o VAT.
 1. Split Payment po roku obowiązywania - zmiany od 01.09.2019
 • Split payment w praktyce po roku obowiązywania
 • Projekt zmian w zakresie obowiązkowej procedury split payment zamiast procedury odwrotnego obciążenia oraz w kilku dodatkowych obszarach - wejście w życie 01.09.2019
  • Nowy wykaz towarów i usług „wrażliwych” - załącznik numer 15
  • Likwidacja załączników 11,13,14
  • Likwidacja krajowej procedury odwrotnego obciążenia
  • Likwidacja informacji VAT 27
  • Zmiany w zakresie deklaracji kwartalnych
  • Zmiany w zakresie fakturowania
  • Obowiązek prowadzenia rachunku firmowego dla niektórych podatników
  • Sankcje dla sprzedawcy i kupującego za nie stosowanie obowiązkowego split payment
  • Konsekwencje w ordynacji podatkowej i podatkach dochodowych ( 01.01.2020)
  • Nowe zapisy w obszarze możliwości używania środków zgromadzonych na rachunku VAT
 1. Jeszcze o samochodzie – czyli samochód w podatkach dochodowych po zmianach od 01.01.2019, po pół roku obowiązywania przepisów – układamy, wyjaśniamy:
 • ograniczenie kosztów amortyzacji
 • ograniczenie kosztów leasingu
 • ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
 • zmiany zasad zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych firmy
 • ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów osobowych
 • kiedy samochód jest wykorzystywany tylko do działalności gospodarczej  
 • ważne przepisy przejściowe, w zakresie praw nabytych i możliwości ich kontynuowania w 2019 roku
 1. Zmiany w podatku VAT od 01.01.2020 i 01.07.2020 – JPK i deklaracja – sygnalizacja zmian.
 2. Panel dyskusyjny – omówienie najnowszego orzecznictwa w zakresie podatku VAT

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

-doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,

-wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

-przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.).

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.

Santander Bank O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Anna Kędzierska-Adamczyk

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO