Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT 2018 - przygotowanie do Split Payment oraz innych kluczowych zmian wprowadzanych w 2018 roku - problemy bieżące

Podatek VAT 2018 - przygotowanie do Split Payment oraz innych kluczowych zmian wprowadzanych w 2018 roku - problemy bieżące

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Szkolenie: ”Podatek VAT 2018 - przygotowanie do Split Payment oraz innych kluczowych zmian wprowadzanych w 2018 roku - problemy bieżące”


Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kazimierza Wielkiego 19, godzina rozpoczęcia 9.00.

Treści kształcenia:

1. Kasy rejestrujące w 2018 roku.

2. Wpływ powstania systemu STIR na podatek VAT.

3. Nowa wersja struktury JPK_VAT 2018 - wersja nr 3/komentarz Ministra Finansów - różnice.

4. Mechanizm podzielonej płatności.

5. Inne zmiany:

- PKWIU na 2018 r.,

- opłata recyklingowa a VAT,

-zmiany stawek,

- modyfikacja zał. Nr 3,

- elektroniczne deklaracje dla potrzeb VAT,

- biała lista podatników.

6. Samochód w firmie - wybrane zagadnienia.

7. Import usług w 2018 roku

8. Pierwsze zasiedlenie po wyroku TSUE dla Polski:

- zasady stosowania zwolnień z podatku VAT przy sprzedaży nieruchomości,

- kiedy zwolnienie a kiedy VAT - nowa interpretacja pojęcia „pierwsze zasiedlenie”.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

Informacja o kadrze

Wykładowcą na kursie jest specjalistka ds. podatku VAT,  wieloletni wykładowca SKwP. RM

Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO