Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek u źródła - rewolucja 2019 r.

Podatek u źródła - rewolucja 2019 r.

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2019-06-11
Typ:
jednodniowe
Tryb:
seminarium
Opłata:
370,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - Podatek u źródła - rewolucja 2019 r.

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie kolejny etap nowelizacji podatków dochodowych mających na celu uszczelnienie systemu podatkowego.  Po transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz optymalizacji podatkowej czas przyszedł na podatek u źródła.  W trakcie szkolenia omówione zostaną zmiany w zakresie podatku u źródła znacznie uszczelniające system podatkowy oraz komplikujące rozliczenie.  Należy pamiętać, że poczynając od dnia 1 stycznia 2019 r. podatek u źródła będzie już całkiem innym podatkiem niż do tej pory.  Wykładowca porówna zmiany ze stanem obecnym oraz zaprezentuje wnioski.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych , zajęcia odbywać się będą w godzinach od 10.00 - 16.00.

Rozpoczęcie: godzina 10.00 

Treści kształcenia:

 1. Ogólne informacje na temat podatku u źródła.
 2. Podstawowe pojęcia.
 3. Podstawowe zasady opodatkowania należności licencyjnych.
 4. Podstawowe zasady opodatkowania odsetek.
 5. Podstawowe zasady opodatkowania dywidend.
 6. Podstawowe zasady opodatkowania pracy najemnej – umowa o pracę oraz stosunki cywilnoprawne jako praca najemna - miejsce wykonywania pracy a miejsce opodatkowania pracy najemnej.
 7. Podstawowe zasady opodatkowania zarządu oraz rady nadzorczej.
 8. Podstawowe zasady opodatkowania zysków kapitałowych.
 9. Podstawowe zasady opodatkowania nieruchomości – spółki nieruchomościowe – klauzula nieruchomościowa – kiedy zyski kapitałowe a kiedy zyski z nieruchomości.
 10. Usługi niematerialne a zyski z przedsiębiorstwa.
 11. Podstawowe informacje na temat techniki poboru podatku.
 12. Stawka zredukowana albo zwolnienie na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 13. Zwolnienie na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych.
 14. Certyfikat rezydencji. Znaczenie praktyczne. Kiedy potrzebny ? Kiedy oryginał a kiedy kopia ? Znaczenie limitu 10.000,00 PLN.
 15. Obowiązki informacyjne.
 16. Podatek u źródła a możliwość postawienia zarzutu obejścia prawa.
 17. Podstawowe informacje na temat zmian CFC Law.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowca : Marcin Górski

Adwokat, Doradca Podatkowy. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie, ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zdał egzamin na doradcę podatkowego. Pracował dla Artur Andersen Polska sp. z o.o. i Artur Andersen sp. z o.o. – dział podatkowy oraz dla Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. (ISP). W ramach swojej praktyki doradzał Klientom z punktu widzenia podatkowego i prawnego w skomplikowanych transakcjach gospodarczych (restrukturyzacja prowadzonej działalności gospodarczej) oraz reprezentował Klientów w spektakularnych sporach z organami podatkowymi. Posiada bogate doświadczenie w zakresie audytów podatkowych oraz dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Marcin posiada doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w takich branżach jak: przemysł ciężki, hutnictwo, wodociągi i gospodarka odpadami, energetyka, branża budowlana i deweloperska, branża auto-moto, branża IT.

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO