Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek dochodowy od osób prawnych-zmiany na 2019 rok

Podatek dochodowy od osób prawnych-zmiany na 2019 rok

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Podatek dochodowy od osób prawnych-zmiany na 2019 rok"

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

 1.  Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%.
 2.  Nowe zasady rozliczania strat podatkowych.
 3.  Nowe regulacje w zakresie rozliczania kosztów podatkowych:
  • nowe limity dla amortyzacji samochodów osobowych,
  • ograniczenia w zakresie kosztów używania samochodów osobowych firmowych i obcych,
  • rozliczenie kosztów przy sprzedaży samochodów osobowych,
  • umowy leasingu wg starych i nowych zasad,
  • zmodyfikowane zasady rozliczania kosztów finansowania kapitałem własnym i obcym,
  • zmienione zasady rozliczenia transakcji zbycia pakietów wierzytelności,
  • nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w związku z konwersją długu na kapitał,
  • podwyższone limity składek na rzecz organizacji pracodawców i przedsiębiorców.
 4.  Zmiany zakresu przedmiotowego i zasad rozliczania podatku od budynków.
 5.  Nowe regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z obrotu walutami wirtualnymi .
 6.  Zmiany w zakresie dokumentowania i poboru podatku „u źródła”.
 7.  Zmiany w zakresie cen transferowych.
 8.  Bieżące problemy w zakresie ustalania przychodów i kosztów podatkowych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

 • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
 • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest doświadczony praktyk, wieloletni wykładowca SKwP.

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO