Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – ZMIANY NA 2019

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – ZMIANY NA 2019

Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
wt
Opłata:
320,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego
 
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4. godz. 10.00. 
 
Treści kształcenia:


1.    Wprowadzenie obniżonej stawki podatku CIT w wysokości 9%
2.    Nowe zasady rozliczania strat podatkowych
3.    Nowe regulacje w zakresie rozliczania kosztów podatkowych:
- nowe limity dla amortyzacji samochodów osobowych
- ograniczenia w zakresie kosztów używania samochodów osobowych   
  firmowych  i obcych
- rozliczenie kosztów przy sprzedaży samochodów osobowych
- umowy leasingu wg starych i nowych zasad
- zmodyfikowane zasady rozliczania kosztów finansowania kapitałem własnym
  i obcym
-zmienione zasady  rozliczenia transakcji zbycia wierzytelności
- nowe zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów w związku z konwersją
  długu na kapitał
- podwyższone limity składek na rzecz organizacji pracodawców
  i przedsiębiorców
4.    Zmiany zakresu przedmiotowego i zasad rozliczania podatku od budynków
5.    Nowe regulacje dotyczące opodatkowania dochodów z obrotu walutami wirtualnymi
6.    Rozszerzenie zakresu zwolnień przedmiotowych (odszkodowania)
7.    Zmiany w zakresie dokumentowania i poboru podatku „u źródła”
8.    Zmiany  w zakresie cen transferowych
9.    Bieżące problemy w zakresie ustalania przychodów i kosztów podatkowych.

 
Metody pracy


Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
 
Efekty kształcenia
 
Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•    doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•    wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•    przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania
 
Warunki zaliczenia kursu
 
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)
 
Informacja o kadrze

 

Specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, trener, długoletni współpracownik SKwP. Tegoroczny wykładowca na szkoleniu - Podatek dochodowy od osób prawnych w ramach Akcji Edukacyjnej „Bilans 2018.”
Sylwetki zawodowe wykładowców znajdują się na stronie internetowej www.skwp.krakow.pl


W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 
 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO