Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 2019

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 2019

Miasto:
Chrzanów
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa, pt
Opłata:
300,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: MOKSiR Chrzanów, ul. Broniewskiego 4, godzina rozpoczęcia 9.00.

 

Treści kształcenia:

 
•    Wybrane zagadnienia ze zmian wprowadzonych w podatku  PIT od 2018 rok


1.    Amortyzacja środków trwałych oraz  wartości niematerialnych i prawnych
2.    Koszty uzyskania przychodów
3.    Zaliczki na podatek dochodowy
4.    Zmiany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
5.    Opodatkowanie dochodów „przedsiębiorstwa w spadku” – ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej.

 

•    Przychody i koszty uzyskania przychodów


 - w działalności gospodarczej
 - z najmu
 - ze sprzedaży nieruchomości w świetle aktualnych interpretacji Ministerstwa  
    Finansów i orzeczeń sądów administracyjnych.

 

•    Zmiany przepisów na 2019 rok


1. Nowe zasady opodatkowania samochodów osobowych w firmie – limitowanie kosztów
 - Amortyzacja
 - Leasing
 - Koszty eksploatacji i ubezpieczenia
2. Możliwość jednorazowego rozliczania strat
3. Wynagrodzenie małżonka podatnika i małoletnich dzieci podatnika w kosztach uzyskania   przychodów
4. Danina solidarnościowa
5. Ograniczenie obowiązków administracyjnych podatników w zakresie:
 - wyboru formy opodatkowania
 - wyboru daty powstania przychodów z tytułu zaliczek podlegających 
    zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej prowadzonej  
    dokumentacji podatkowej
6. Zmiany w opodatkowaniu przychodów ze sprzedaży nieruchomości
7. Zasady wyboru zaliczek kwartalnych i uproszczonych
8. Zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym i w karcie podatkowej 


 

Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 


Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 

 Lucyna Tarnowska - ekspert z dziedziny PDOF  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w organach skarbowych, trener,trener, długoletni współpracownik SKwP.

 

W trakcie szkolenia przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO