Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany przez płatników w 2018 roku i zmiany na 2019 rok

Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany przez płatników w 2018 roku i zmiany na 2019 rok

Miasto:
Kraków
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
360,- zł od osoby,
zapisz się

Kurs - „Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany przez płatników w 2018 roku i zmiany na 2019 rok"

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą w godzinach od 9.00 - 15.00.

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskiwanych przez pracowników świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w kraju i zagranicą.
2. Opodatkowanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do innego kraju.
3. Obowiązki zakładów pracy w zakresie poboru zaliczek na podatek dochodowy:
   - koszty uzyskania
   - ulga w podatku (PIT-2)
4. Zwolnienia przedmiotowe z art. 21 ustawy.
5. Opodatkowanie wynagrodzeń ze stosunku pracy wypłaconych po śmierci pracownika.
6. Opodatkowanie wynagrodzeń wypłaconych po ustaniu stosunku pracy.
7. Opodatkowanie zwracanych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
8. Zaległe składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacone przez płatnika.
9. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście z uwzględnieniem wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia i o dzieło.
10. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście przez osoby zagraniczne.
11. Opodatkowanie przychodów z tytułu działalności wykonywanej osobiście do 200 zł.
12. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych uzyskiwanych przez twórców.
13. Deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-8AR (nowe formularze).
14. Informacje podatkowe PIT-11, PIT-8C (nowe formularze, nowe terminy).
15. Interpretacje wydawane przez Krajową Informację Skarbową.
16. Omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie opodatkowania świadczeń pracowniczych.

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o:

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.
  • wykładnię stosownych przepisów prawa, orzecznictwo sądowe, stanowiska PiP, MPiPS, ZUS.

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Informacje o kadrze:

Wykładowcą na kursie jest doświadczony praktyk, wieloletni wykładowca SKwP.

 

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO