Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img PŁATNIK – DWUDNIOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

PŁATNIK – DWUDNIOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE DLA POCZĄTKUJĄCYCH

Miasto:
Chrzanów
Data rozpoczęcia:
2019-07-29
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
550,- zł od osoby,
zapisz się

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego

 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.
Czas trwania kursu wynosi 8 godzin lekcyjnych w tym konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.
Miejsce przeprowadzenia kursu: SKwP Chrzanów, 

I termin:


29 lipca 2019 r. godzina rozpoczęcia 9.00,
30 lipca 2019 r. godzina rozpoczęcia 9.00.

 

II termin:

 

29 sierpnia 2019 r. godzina rozpoczęcia 9.00,
30 sierpnia 2019 r. godzina rozpoczęcia 9.00.

 

Treści kształcenia:

 

1.    Wprowadzenie.

2.    Pierwsze uruchomienie programu Płatnik

3.    Obsługa Rejestru Płatników

4.     Wprowadzanie danych, zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych

5.     Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin (ubezpieczenia zdrowotne)

6.    Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku

7.    Dokumenty specjalne ZUS IWA i ZUS ZSWA

8.     Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

9.     Tworzenie informacji okresowych i rocznych dla ubezpieczonych

10.    Omówienie zmian od 1 stycznia 2019 roku

11.     Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

12.     Płatnik - obsługa techniczna, niektóre problemy

 


Metody pracy

 

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:
•doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
•wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
•przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

 

Warunki zaliczenia kursu

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie paragrafu 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632)

 

Informacja o kadrze

 

Judyta Bober – wykładowca SKwP, praktyk specjalizujący się w długoterminowych kursach z zakresu płac.

 

W trakcie kursu przerwa kawowa oraz lunch. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!
 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 32 753 98 00,  530 684 274,
fax. 32 753 98 00

e-mail: biuro@chrzanow.skwp.pl

 

Biuro czynne:

 

Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 18.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@chrzanow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO