Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Płatnik – dwudniowe warsztaty dla początkujących

Płatnik – dwudniowe warsztaty dla początkujących

Miasto:
Kraków
Data rozpoczęcia:
2019-11-21
Typ:
kurs
Tryb:
do południa
Opłata:
640,- zł od osoby,
zapisz się

Płatnik – dwudniowe warsztaty dla początkujących

 

Uprzejmie informujemy, że dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach, istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na to szkolenie. Dofinansowanie w postaci bonów szkoleniowych realizuje Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Szczegóły na stronie internetowej http://mbon.pl/ .

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi łącznie 16 godzin lekcyjnych, zajęcia odbywać się będą
w godzinach od 9.00 - 15.00, po 8 godzin lekcyjnych przez dwa kolejne dni (21.11.2019 i 22.11.2019 r.).

Rozpoczęcie: godzina 9.00 

Treści kształcenia:

PŁATNIK (10.02.002) - PRAKTYCZNE WARSZTATY DLA POCZĄTKUJĄCYCH. ZGŁOSZENIA, DOKUMENTY ROZLICZENIOWE I KOREKTY W PŁATNIKU.

I. Wprowadzenie

II. Pierwsze uruchomienie programu Płatnik

III. Tworzenie nowego Płatnika, obsługa Rejestru Płatników

IV. Kartoteka ubezpieczonych, dodawanie nowego ubezpieczonego

V. Wprowadzanie danych, zgłoszenie i wyrejestrowanie ubezpieczonych

VI. Zgłoszenie i wyrejestrowania członków rodzin (ubezpieczenia zdrowotne)

VII. Obsługa dokumentów rozliczeniowych w Płatniku

VIII. Dokumenty specjalne: ZUS IWAI

IX. Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem programu Płatnik

X. Omówienie zmian od 1 stycznia 2019 roku

XI. Korekty dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych

XII. Płatnik - obsługa techniczna

Metody pracy:

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: 

  • zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków),
  • stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów,
  •  naukę własną słuchacza.

 

Efekty kształcenia:

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

  • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych,
  • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania.

Warunki zaliczenia kursu:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Informacje o kadrze:

Szkolenie poprowadzi Pani Judyta Bober - wykładowca SKwP, praktyk specjalizujący się w długoterminowych kursach z zakresu płac.

Zapisy na szkolenie:

Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny po kliknięciu guzika "Zapisz się".

Jeśli płatnikiem jest Firma ( w części lub w całości) - należy przesłać do nas oświadczenie.

W trakcie szkolenia przerwa kawowa i obiadowa.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 12 632 09 10
tel. 12 633 35 21

e-mail: szkolenia@krakow.skwp.pl

Biuro czynne:
Poniedziałek, Środa, 
Piątek 8.00 - 15.00
Wtorek, Czwartek 8.00 - 17.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: szkolenia@krakow.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO