Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Ochrona danych osobowych - aktualności

Ochrona danych osobowych - aktualności

Miasto:
Nowy Sącz
Data rozpoczęcia:
2019-06-26
Typ:
jednodniowe
Tryb:
do południa
Opłata:
310,- zł od osoby,
zapisz się

Ochrona danych osobowych - aktualności

Termin: 26 czerwca 2019r od godz. 9.30

Miejsce szkolenia: Nowy Sacz ul. Kochanowskiego 18

 

Zakres tematyczny:

 1. RODO - stan na dzień dzisiejszy.
 2. Zakres polskich regulacji.
 3. Dlaczego RODO nie należy się bać?
 4. Sankcje związane z RODO

- odpowiedzialność cywilna

- odpowiedzialność administracyjna

- odpowiedzialność karna

 1. Na co zwrócić uwagę przy RODO?
 2. Co tak naprawdę musimy chronić?
 3. Jak zabezpieczyć firmę, aby spełniała standardy RODO?

- czym się charakteryzuje zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa danym?

- problematyka nieprecyzyjnych sformułowań, jakie ma konsekwencje w codziennej działalności.

- zabezpieczenia informatyczne – kiedy szyfrujemy dane?

 1. Dokumentacja w firmie

- dokumentacja obligatoryjna i fakultatywna

-  upoważnienia

- umowa o powierzeniu

- rejestry czynności przetwarzania

- polityki bezpieczeństwa

- ocena skutków

- ocena ryzyka

- rejestr naruszeń

 1. Powierzenie przetwarzania danych
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 3. Przesłanki legalności przetwarzania danych osobowych:

- zasady przetwarzania danych w RODO

- przesłanki przetwarzania danych na gruncie danych RODO

 1. Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
 2. Dane osobowe należące do kategorii wrażliwych oraz sposób przetwarzania danych wrażliwych według RODO:

- przetwarzanie danych wrażliwych, w szczególności o stanie zdrowia

- anonimizacja i pseudonimizacja danych wrażliwych.

 1. Prawa i obowiązki ujęte w RODO

– prawo do informacji – jakich danych udzielamy telefonicznie

- prawo do bycia zapomnianym - wymagania wobec administratorów i klauzule wyłączające

- prawo do przenoszenia danych

- poprawianie i usuwanie danych

- prawo sprzeciwu

 1. Przekazywanie danych do państw trzecich.
 2. Pytania i odpowiedzi uczestników.

Cel kursu, wymagania wstępne i organizacja procesu dydaktycznego.

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych w zagadnieniach objętych tematyką kursu. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy zawodowej oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy.

Czas trwania kursu wynosi 7 godzin lekcyjnych plus 1 godzina na konsultacje indywidualne ze słuchaczami kursu.

Miejsce przeprowadzenia kursu: ul. Kochanowskiego 18 33-300 Nowy Sącz.

Metody pracy

Proces kształcenia na szkoleniu oparty jest o: zajęcia wykładowo-seminaryjne z ćwiczeniami praktycznymi, (studia przypadków i ich analiza, angażowanie uczestników do wymiany spostrzeżeń i wniosków), stosowanie nowatorskich metod i technik nauczania, skoncentrowanych na kształtowaniu praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów oraz naukę własną słuchacza.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia na kursie będzie nabycie umiejętności polegających na:

 • doskonaleniu posiadanej wiedzy i umiejętności zawodowych
 • wykonywanie pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej
 • przewidywaniu skutków i ponoszeniu odpowiedzialności za podjęte działania

Warunki zaliczenia kursu

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach (Dziennik Ustaw z dnia 30 sierpnia 2017 r.). 

Warunki płatności:

Płatnik zobowiązuje się do zapłaty za szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora. 

DB O/Nowy Sącz 16 1910 1048 3000 2861 1121 0001

Informacja o kadrze

Wykładowca - Łukasz Pietruk

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 18 441 00 42

e-mail: biuro@nowysacz.skwp.pl

Biuro czynne:
poniedziałek - piątek  9.00 - 15.00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@nowysacz.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Krakowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO